GroenOrd = samlet grønlandsk ordbog med analyse

/ A full West Greenlandic (Inuit) dictionary with word analysis,

og et lignende finsk program / and a similar Finnish programme

   (English text below)

GroenOrd er en elektronisk udgave af de vigtigste grønlandske ordbøger (1871-1997+), i form af et program til pc med Windows 98 eller alt nyere, også Windows 11. Programmet slår forelagte grønlandske og danske ord op i ordbøgerne på billedet; nr. (nedefra) 1 og 4-8 er fuldt med.

GroenOrd kan overføres (downloades) frit her fra hjemmesiden. Hvis du peger på Groen, kan du vælge at gemme en komprimeret fil Groen.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du senere kører den komprimerede fil (’extract’), dannes der en mappe GroenOrd med programmet og ordbøgerne. (Du får muligvis kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.)  Åbn dernæst mappen GroenOrd, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

En lidt ældre version af programmet fås med et installationsprogram på en cd-rom som hedder ”GroenOrd (= DE GRØNLANDSKE ORDBØGER med morfologisk analyse), 5. udgave”. Cd-rommen har ISBN 978-87-990270-5-4 og kan købes i boghandelen for 200 kr. + moms. Alternativt kan jeg sende den nye version på et usb-stik med posten.

Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen. To af de sidste er [vejledning] og [grammatik]. Vejledningsfilen Kørsel kan fås frem med et klik her.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en del som ikke står i de nyeste. GroenOrd fremlægger det i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med protoformer fra nr. 3. I nr. 7 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter normalt til ny før opslaget vises på skærmen. Nr. 8 er dansk-grønlandsk ordbog fra 1960. Den nyere fra 2003 er ligesom nr. 4 frit tilgængelig på iserasuaat.gl/daka. Jeg har også tilføjet plantenavnene (dansk, latin, grønlandsk og/eller finsk) fra 4 florabøger.

Programmet slår også det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 200 forekomster af ordet i teksten i ordbøgerne nr. 4 og 6-8. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord. Begge sprog har rigtig mange sammensatte ordformer og danner let nye. I moderne sprog tager man tit et dansk ord og udvider det med noget grønlandsk; det kan programmet også analysere fuldt ud.

Ordbøgerne (undtagen nr. 3) og ordanalyse findes enkeltvis på https://oqaasileriffik.gl. GroenOrd giver 8 af disse ordbøger og en bedre ordanalyse i ét opslag.

Du kan også hente et lignende finsk program.

 

 

GroenOrd is an electronic version of the most important Greenlandic dictionaries (1871-1997+), in the shape of a programme for PC with Windows 98 or any later version, including Windows 11. The programme will look up a given word in the dictionaries on the picture above; no. (from below) 1 and 4-8 are included in total.

GroenOrd can be downloaded freely from this web site. If you point at Groen, the system will offer to save a compressed file Groen.exe in the folder Downloads (usually). When you later insist on running the compressed file (‘extract’), a folder GroenOrd with the programme and the dictionaries will be formed. (You may have to insist, but no harmful files or ads are included.) Finally open the folder GroenOrd, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut to your Desktop.

An earlier version of the programme is available with an installation programme on a CD-ROM with the name “GroenOrd (= THE WEST GREENLANDIC [INUIT] DICTIONARIES with morphological analysis), 5th edition”. The CD-ROM has ISBN 978-87-990270-5-7 and is sold for about 30.5 US Dollars. Alternatively I can send you the new version on a Memory Stick by ordinary mail.

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. Two of the last are [Guide] and [Grammar]. The guide file How to use the programme can be opened with a click here.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 6 (1927) is Greenlandic-English and no. 7 (1951) is purely Greenlandic. From no. 3 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms represented in Greenlandic. A list of the English words in no. 6 makes it possible to use the programme as a primitive English-Greenlandic dictionary as well. I have also added the botanical names (Danish, Latin, Greenlandic and/or Finnish) from 4 flora books.

The programme can also find the meaningful parts (i.e. morphemes) of a given Greenlandic and/or Danish word. With this facility it is possible to infer the meaning of almost any such word, even if it is not in the dictionaries.

The dictionaries (except no. 3) and word analysis are available separately on the web site https://oqaasileriffik.gl. GroenOrd gives 8 of these dictionaries and a better word analysis in a single turn. You need to write the input word once only.

See here for a similar Finnish programme.

 

Henrik Aagesen

henrik@groenord.dk

Updated  26.07.2022