GroenOrd = samlet grønlandsk ordbog med analyse

/ A full West Greenlandic (Eskimo) dictionary with word analysis

Billede 018   (English text below)

GroenOrd er en elektronisk udgave af fem grønlandske ordbøger (1871-1997+), i form af et program til pc med Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 10. Programmet slår forelagte grønlandske og danske ord op i ordbøgerne på billedet; nr. (nedefra) 1, 4 og 6-8 er fuldt med.

GroenOrd kan overføres (downloades) frit her fra hjemmesiden. Hvis du peger på Groen og klikker på venstre museknap, kan du vælge at gemme en komprimeret fil Groen.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du senere kører den komprimerede fil (’extract’), dannes der en mappe GroenOrd med programmet og ordbøgerne. (Du får kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.)  Åbn dernæst mappen GroenOrd, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

Der er udførlig vejledning og en kort grønlandsk grammatik med. Vejledningsfilen Kørsel kan ses her.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en del som ikke står i de nyeste. GroenOrd fremlægger det i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med protoformer fra nr. 3. I nr. 7 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter normalt til ny før opslaget vises på skærmen. Nr. 8 er dansk-grønlandsk ordbog fra 1960. Den nyere fra 2003 er ligesom nr. 4 frit tilgængelig på forlagets hjemmeside www.ilinniusiorfik.gl/oqaatsit; de kan også downloades som app.

Programmet slår også det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 150 forekomster af ordet i teksten i ordbøgerne nr. 4 og 6-8. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord. Begge sprog har rigtig mange sammensatte ordformer og danner let nye. I moderne sprog tager man tit et dansk ord og udvider det med noget grønlandsk; det kan programmet også analysere fuldt ud.

Et lignende finsk program kan overføres fra hjemmesiden suomitan.dk.

 

 

GroenOrd is an electronic version of five Greenlandic dictionaries (1871-1997+), in the shape of a programme for PC with Windows 98 or any later version, including Windows 10. The programme will look up a given word in the dictionaries on the picture above; no. (from below) 1, 4 and 6-8 are included in total.

GroenOrd can be downloaded freely from this web site. If you point at Groen and click the left mouse button, the system will offer to save a compressed file Groen.exe in the folder Downloads (usually). When you later insist on running the compressed file (‘extract’), a folder GroenOrd with the programme and the dictionaries will be formed. (You have to insist, but no harmful files or ads are included.) Finally open the folder GroenOrd, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut out on your Desktop.

An elaborate Guide and a short Greenlandic Grammar are included. The guide file How to use the programme can be seen here.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 6 (1927) is Greenlandic-English and no. 7 (1951) is purely Greenlandic. From no. 3 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms represented in Greenlandic. A list of the English words in no. 6 makes it possible to use the programme as a primitive English-Greenlandic dictionary as well.

The programme can also find the meaningful parts (i.e. morphemes) of a given Greenlandic and/or Danish word. With this facility it is possible to infer the meaning of almost any such word form, even if it is not in the dictionaries.

A similar Finnish programme can be downloaded from the web site suomitan.dk.

 

Henrik Vagn Aagesen

henrik@groenord.dk

Updated  14.07.2020