GroenOrd = samlet grønlandsk ordbog

med ordanalyse

/ A full West Greenlandic (Inuit) dictionary

with word analysis,

og et lignende finsk program

/ and a similar Finnish programme.

   (English text below)

GroenOrd er en elektronisk udgave af de vigtigste grønlandske ordbøger (1871-1997+). Det er et program til pc med Windows 98 eller alt nyere, også Windows 11. Programmet slår forelagte grønlandske og danske ord op i ordbøgerne på billedet; nr. (nedefra) 1 og 4-8 er fuldt med.

Programmet kan også bestemme et forelagt (grønlandsk eller dansk) ords betydningsbærende dele. Det viser hvad der står i ordbøgerne om de fundne orddele, og det giver en introduktion til den grønlandske grammatik.

GroenOrd kan overføres (downloades) frit her fra hjemmesiden. Hvis du klikker på Groen, gemmes en komprimeret fil Groen.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du går ind i den og dobbeltklikker på den komprimerede fil, så dannes der en mappe GroenOrd med programmet og ordbøgerne. (Du får kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.)  Åbn dernæst mappen GroenOrd, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

En version fra 2022 fås med et installationsprogram på en cd-rom som hedder ”GroenOrd (= DE GRØNLANDSKE ORDBØGER med morfologisk analyse), 5. udgave”. Cd-rommen har ISBN 978-87-990270-5-4 og kan købes i boghandelen for 200 kr. + moms. Alternativt kan jeg sende den nyeste version på et usb-stik eller en cd-rom med posten.

Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen. To af de sidste er [vejledning] og [grammatik]. Et klik på [vejledning] giver denne menu:

Introduktion

Kørsel

Ordbøgerne

Analyse med dansk

Forkortelser i Kr

Forkortelser i (Ose)P

Et klik på [grammatik] giver denne menu:

Grønlandske grammatikker

Højrecifre, bøjninger og tilhæng

Eksempler

Tilhæng med oversættelse I og II

Lyd og skrift

Sammenføjningsregler

Diagrammer

Relationer og Roller i sætningen

Et dobbeltklik på en af disse filer vil vise den her i et nyt vindue.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en hel del som ikke står i de nyeste. GroenOrd fremlægger det i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med protoformer fra nr. 3. I nr. 7 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter normalt til ny før opslaget vises på skærmen. Nr. 8 er dansk-grønlandsk ordbog fra 1960. Den nyere fra 2003 er ikke med her, men den er (ligesom nr. 4) frit tilgængelig på iserasuaat.gl/daka. I GroenOrd har jeg desuden tilføjet plantenavnene (dansk, grønlandsk og latin) fra to farvefloraer.

Programmet slår også det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 200 forekomster af ordet (grønlandsk, dansk eller engelsk) i teksten i ordbøgerne nr. 4-8. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord.

De ældre ordbøger og ordanalyse findes enkeltvis på https://oqaasileriffik.gl. GroenOrd viser dem samlet.

Du kan også hente et lignende finsk program.

 

 

GroenOrd is an electronic edition of the most important Greenlandic dictionaries (1872-1997+). It is a programme for PC with Windows 98 or any later version, including Windows 11. The programme will look up a given word in the dictionaries on the picture above; no. (from below) 1 and 4-8 are included in total.

The programme can also determine the meaningful parts (morphemes) of the given Greenlandic or Danish word. It tells you what the dictionaries say about the found morphemes, and it gives an introduction to the grammar of Greenlandic.

GroenOrd can be downloaded freely from this web site. If you click at Groen, the system will save a compressed file Groen.exe in the folder Downloads (usually). When you enter the folder Downloads and double click on the compressed file, a folder GroenOrd with the programme and the dictionaries will be formed. (You will have to insist, but no harmful files or ads are included.) Then enter the folder GroenOrd, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut to your Desktop.

A version from 2022 is available with an installation programme on a CD-ROM with the name “GroenOrd (= THE WEST GREENLANDIC [INUIT] DICTIONARIES with morphological analysis), 5th edition”. The CD-ROM has ISBN 978-87-990270-5-7 and is sold for about 30.5 US Dollars. Alternatively I can send you the newest version on a Memory Stick or a CD-ROM by ordinary mail.

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. Two of the last are [Guide] and [Grammar]. A click on [Guide] gives this menu:

Introduction

How to use the programme

The dictionaries

Analysis with Danish

Abbreviations in (Ose)P

Languages and Dialects (CED)

A click on [Grammar] gives this menu:

Greenlandic grammars

Class digits, inflexions and affixes

Examples

Affixes with a gloss I and II

Sounds an orthography

Concatenation of morphemes

Diagrams

A double click on one of these files will show it here in a new window.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 6 (1927) is Greenlandic-English and no. 7 (1951) is purely Greenlandic. From no. 3 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms represented in Greenlandic. A list of the English words in no. 6 makes it possible to use the programme as a primitive English-Greenlandic dictionary as well. I have also added the botanical names (Danish, Greenlandic and Latin) from two books on the Flora of Greenland.

Oqaatsit (no. 4) and a newer Danish-Greenlandic dictionary (Ordbogen, 2003) can be accessed through iserasuaat.gl/daka. Word analysis and the older dictionaries are accessible separately on https://oqaasileriffik.gl. GroenOrd shows them in combination.

You may also download a similar Finnish programme.

 

Henrik Aagesen

henrik@groenord.dk

Updated 02.12.2023