Forkortelser i (/ Abbreviations in) (Ose)P

 

3. taggisit allamooruteqalerlutik qasseersiuteqalerlutillu allanngortarneri: ['navneordenes ændringer når de får endelserne #°p0 (e,g) og #°t0 (f,)' / 'changes in noun stems when they add the inflexions #°p0 (e,g) and #°t0 (f,)']

 

   1) g - kk : allagaq - allakkap - allakkat.

   2) l - ll : ukaleq - ukallip - ukallit.

   3)     aaq : ullaaq - ullaap - ullaat.

   4)     a : qavak - qavaap - qavaat.

   5)     att : avataq - avattap - avattat.

   6)     amm : ameq - ammip - ammit.

   7)     ann : anaq - annap - annat.

   8)     imm : imaq - immap - immat.

   9)     iss : agiaq - agissap - agissat.

  10)     ass : naaq - nassap - nassat.

  11)     uss : ajuaq - ajussap - ajussat.

  12)     ass : kanajoq - kanassup - kanassut.

  13) r - qq : meeraq - meeqqap - meeqqat.

  14) s - ts : nasaq - natsap - natsat.

  15) t - s : aallaat - aallaasip - aallaasit.

  16) ii - iinn : kiinaq - kiinnap - kiinnat.

  17)     iss : niu - nissup - nissut.

  18)     uutt : pituutaq - pituuttap - pituuttat.

  19)     itt : timitaq - timittap - timittat.

  20)     unng : sungaq - sunngap - sunngat.

  21)     aatt : iperaataq - iperaattap - iperaattat.

  22) l q - rl : aleq - arlip - arlit.

  23) m q - rm : imeq - ermip - ermit.

  24) v q - rf : aaveq - aarfip - aarfit.

  25) v q - rr : iliveq - ilerrup - ilerrit (= ilerfip - ilerfit).

  26) m q - rng: imeq - erngup - erngit.

  27) t q - qq : ateq - aqqip - aqqit.

  28) m k - mm : kamik - kammip - kammit.

  29)     anng : kamik - kanngip - kanngit.

  30) l k - ll : qajalik - qajallip - qajallit.

  31) p q - qq : tupeq - toqqip - toqqit.

  32) p k - kk : qipik - qikkip - qikkit.

  33) m k - mm : umik - ummip - ummit.

  34) g - gg : nigaq - niggap - niggat.

  35)     unn : igunaq - igunnap - igunnat.

  36)     umm : isuma - isummap - isummat.

  37) q=k - ng : tarneq - tarningup - tarningit.

  38) n q - rng : itersineq - iterserngup - iterserngit.

  39)     anng : iviangeq - ivianngip - ivianngit.

  40)     aann : qajaq - qaannap - qaannat.

  41)     inng : qingaq - qinngap - qinngat.

  42)     amm : ujamik - ujammip - ujammit.

  43) l - ll : kalaaleq - kalaallip - kalaallit.

  44)   - ff : tui - tuffip - tuffit.

  45) j - ts : tarajoq - taratsup - taratsut.

 

10. oqaatsit suussusiinik naalisakkanik nalunaarsuutit. ['de forkortede betegnelser for ordklasse' / 'the abbreviated indications of word class']

 

  oqq : oqaqqarniut, soorlu: ak, assut, aap, naagga, il.il.

  oql : oqaluffigisaq, soorlu: uumaak, ukorsii, issumaak.

  oqs : oqaasersiaq, soorlu: kaffi, sukku, laaja, kaagi, palasi.

  oqt : oqaasitoqaq, soorlu: aguna, aningaaq, niarnaq.

  moq {mo}: meeqqat oqaasiat, soorlu: a'a, amaamak, apaapa.

  oqr : oqaaseeraq, soorlu: aqagu, akimmik, aasiit, itsaq, issaq.

  upu {upo}: uparuartorniut oqaaseeqqatut ittoq, soorlu: affa, uffa, takkiga, tassa.

  upki : uparuartorniut kingulleqqiutaannalik, soorlu: maani, uannga, uunga, tassuuna, maana, maannga.

  upt : uparuartorniut taggisisut ittoq, soorlu; innga, ikku, inna, tasanna, taajanna, kanna, pikku.

  tks : taggit kisitsiniut, soorlu: ataaseq, arfineq, aqqaneq, qulit, qulingiluat, marluk.

  (t) : taggit nagguiinnaq (uiguuteqarluni atornerusoq), soorlu: affaq, allak, kisi, iluunngaq.

  tk : taggit kinaassusersiutilik, soorlu: ilerra, qatia, qippaa, kiatsi.

  tki : taggit kingulleqqiutilik, soorlu: {ammut, kimmut, qammut, ilummut.} [nunamut, issimit, arnamik, silatut.]

  tq : taggit qasseersiut, soorlu: attat, amiisit, aarfit, aarnit, pussuut.

  trl : torloraat, soorlu: anaana, ataata, aja, atsaa, akkaa, aataa, aanaa, nuka, angaju.

  (g) : ilaasa nipeqartitaat ilaasa nipeqartinngisaat, soorlu: tulu(g)aq, tuu(g)aaq, pui(g)orpoq, uu(g)aq, aa(g)iak.

  s(s) : ilaasa s_1 ilaasa s_2, soorlu: ass(s)akummattaq, is(s)eqqavoq, is(s)ukkarpoq, kuss(s)ugaq.

  n(g) : ilaasa rn ilaasa rng, soorlu: qarna, qarnga; arnilivoq, arngilivoq; parnuppoq, parnguppoq.

  :  : ima isumaqarpoq, soorlu: allerpaa: akilerpaa (suugaq); allaq: nanu qernertoq; appaa: anippaa; aaguk: tunniukkiartoruk.

  (:  : aamma ima isumaqarpoq, soorlu: agiut (: tagiut); nukappiaq (: aak panertuliaq, kukkarnaaq); sissik (: siutip iluani, ...).

  ...  : oqaaseq ilassaqaraluaq, soorlu: akisorngup = akisunerup

         ...

  (s. : soorlu - takuuk: aqilutuaraa: aqigaa (s: piaqqap neqaa).

  s.i. : soorlu imaattoq.

  =  : naligaa, isumaqatigaa.

  (--) : oqaaseq nassuiaasoq.

  s  : oqaluutip naggataani, soorlu: agissarippoq, s: agissarissoq.

  [s  : oqaluutip naggataani, soorlu: apivoq, s: apisoq.]

  ts  : oqaluutip naggataani, soorlu: ajunngilaq, ts: ajunngitsoq.

 

  allam: allamoorut.

  qass.: qasseersiut.

 

uiguutini atortut ['bruges ved tilhæng' / 'used with affixes']:

  t-t : imaapput: taggimmik taggisaaginnartitsisoq.

  t-o : imaapput: taggimmik oqaluutinngortitsisoq.

  o-o : imaapput: oqaluummik oqaluutaaginnartitsisoq.

  o-t : imaapput: oqaluummik taggisinngortitsisoq.