SuomiTan  =  finsk og dansk ordbog

med ordanalyse

/ Finnish and Danish dictionary

with word analysis

 

Billede 025  (English text below)

 

Program SuomiTan er en elektronisk udgave af Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja (”Finsk-Dansk-Finsk lommeordbog”) ved Sirkka Kromann, WSOY 1991 og Sanoma Pro 2007. Programmet kører på en pc med Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 11. Man kan overføre (downloade) det frit her fra hjemmesiden, se nedenfor.

 

SuomiTan kan også finde det givne finske eller danske ords betydningsbærende dele. Det kan genkende begge sprogs regelmæssige afledninger, bøjninger og sammensatte stammer.

 

Den finsk-danske del af ordbogen er suppleret sådan at den indeholder alle de godt 100.000 opslagsord (trykt med fed) i Kielitoimiston sanakirja fra 2012. Kun ca. 1/5 af disse ord står (med oversættelse) i lommeordbogen, men analysen giver alligevel ofte god hjælp til at regne ud hvad et forelagt ord kan betyde.

 

Jeg har også tilføjet navnene (finsk, latin og dansk) på 1.250 karplanter i Finlands og Sverige/Danmarks natur.

 

Hvis du klikker på Suomi, gemmes en komprimeret fil Suomi.exe i mappen Overførsler (normalt). Når du går ind i den mappe og dobbeltklikker på den komprimerede fil, dannes der en mappe SuomiTan med programmet og ordbøgerne. (Du får kraftige advarsler, men her er ingen skadelige filer eller reklamer.) Åbn dernæst mappen SuomiTan, peg på programmets ikon, klik på højre museknap og send en genvej ud på Skrivebordet.

 

Når programmet kører, er der øverst på skærmen en bjælke med et antal trykknapper. En af de sidste er [vejledning]. Klikker man på den, får man følgende menu:

 

Introduktion

Kørsel

Sammensatte stammer (yhdyssanat, compounds)

Forkortelser i lommeordbogen

 

Dobbeltklik på en af disse filer vil vise den i et nyt vindue.

 

 

 

 

SuomiTan is an electronic version of the Finnish and Danish pocket dictionary (“Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja”) by Sirkka Kroman, WSOY 1991 and Sanoma Pro 2007. The programme runs on a PC with Windows 98 or any later version, including Windows 11. It may be downloaded freely from the present web site, see below.

 

SuomiTan can also analyse the given Finnish or Danish word in meaningful parts (morphemes). The programme will recognise the regular derivations, inflexions and compounds in both languages.

 

The Finnish-Danish part of the dictionary has been supplemented so that it contains the more than 100.000 entry words in the printed Kielitoimiston sanakirja from 2012. The names (Finnish, Latin and Danish) of 1.250 vascular plants in the Finnish and Swedish/Danish nature have also been added.

 

The pocket dictionary contains only about 20.000 entry words in each language. But an analysis will often help you to understand much more.

 

If you click at Suomi, the computer will save a compressed file Suomi.exe in the folder Downloads (usually). When you enter this folder and double click on the compressed file, a folder SuomiTan with the programme and the dictionaries will be formed. (You will have to insist, but no harmful files are included.) Finally open the folder SuomiTan, point at the programme icon, click the right mouse button and export a short cut to your desktop.

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. One of the last is [Guide]. If you click on it, the following menu is shown:

 

Introduction

How to use the programme

Compounds (yhdyssanat)

Abbreviations in the pocket dictionary

 

A double click on one of these files will show it in a new window.

 

 

Return to GroenOrd.