Analyse med dansk

 

Giver man programmet ordet "Ordbogeeraq" via [input], får man:

 

 looked in (double click / tap) : K13 f19 t8 O13 B1

 try  -Ordbogeeraq  or  -+Ordbogeeraq  (double click / tap)

 

Ordet findes ikke i ordbøgerne. Men dobbeltklik på "-Ordbogeeraq", eller "Ordbogeeraq" via [analysis -], giver:

 

Ordbogeeraq, Ordbo=gee=raq (9 4 3)

 

   Analysis :  Ordboge/eraq/  =  <Ordboge>4.Araq4.€0  (e,n)

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  01 03 04 05 08

 

1

 

   Analysis :  Ordbog/e/eraq/  =  <Ordbog>4.i4.Araq4.€0  (e,n)

  <.i4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  (til nye låneord fra dansk) .imut

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

   Analysis (2):  Ordbogeera/q/  =  <Ordbogeera>4.q4.€0  (e,n)

  <.q4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  (danner navnestamme på -q) .q

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  00 03 04 05 08

 

Dobbeltklik ".Araq" giver:

 

 looked in (double click / tap) : K3 f1 t1 O2

  Kr: (r82;55 1)  §.Araq, 2. N. frit: en lille, nemlig som ikke har sin fulde størrelse; en miniature- . Efter =i trækkes det ofte sammen dermed til =-eeraq. |

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i142;71 1)  (4) {PE 467:6 .RaR and .aRaR} >.Araq A lille .. E small .. |

 

Giver man .Araq via [full articles ,+] eller [+], får man en række eksempler.

 

"Ordbogeeraq" kunne betyde '(en) lille Ordbog(i)'. Det gør. "0" foran de encifrede tal (: 00, 01, 03 etc.) betyder at programmet ikke har kunnet genkende venstre side (<Ordboge> hhv. <Ordbog> eller <Ordbogeera>) af ordet. Den første 'stavelse' i Ordbo=gee=raq får 'vægten' 9 fordi den er for kompleks til at kunne være grønlandsk.

 

Det går bedre med "ordbogeeraq". Giver vi det via [analysis -], får vi:

 

ordbogeeraq, ordbo=gee=raq (9 4 3)

  OseP: (i158;62 2)  >ordbogeeraq O (navnet på en grønlandsk-grønlandsk ordbog) [jvf. =P] *

  OseP(2): (i158;62 3) P * >ordbogeeraq

 

  More (double click / tap) :  0 4 11 13

 

Ordet findes i O, og for en ordens skyld har jeg tilføjet det i P. Der er også fundet nogle analyser:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

 

   Analysis :  ordboge/eraq/  =  ordbogi4.Araq4.€0  (e,n)

  <ordbogi4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i158;62 1)  >ordbogi O ordbog |

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  O 4 11 13

 

Navnestammen ordbogi4 'ordbog' er blevet udvidet med tilhænget .Araq4 'lille ..' og med endelsen .€0 for ental, nominativ.

 

4

 

   Analysis :  ordboge//eraq/  =  ordbogi4.q4.Araq4.€0  (e,n)

  <ordbogi4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i158;62)  >ordbogi O ordbog |

  <.q4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  (danner navnestamme på -q) .q

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  O 0 11 13

 

Her er navnestammen ordbogi4 først udvidet med .q4 , og stammeudlydende q forsvinder foran vokalen i tilhænget .Araq (-> -eraq efter i). .q4 viser at stammen angiver noget tælleligt: ordbogeq4 'en ordbog'.

 

Med "11" og "13" får man nogle mindre sandsynlige analyser.

 

Giver man ordet via trykknappen [-+], inddrager programmet også danske orddele i analysen:

 

ordbogeeraq, ordbo=gee=raq (9 4 3)

  OseP: (i158;62 2)  >ordbogeeraq O (navnet på en grønlandsk-grønlandsk ordbog) [jvf. =P] *

  OseP(2): (i158;62 3) P * >ordbogeeraq

 

  More (double click / tap) :  0 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 

Med "1" får man nu en analyse med dansk stamme:

 

   Analysis :  ordbog/e/eraq/  =  ordbog0.i4.Araq4.€0  (e,n)

  Bdg: (n70;9 1)  >ordbog * atuagaq oqaatsinik qinerlerfissiaq, ordbogi

  <.i4  dansk ord til grønlandsk navnestamme>  .imut

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  O 0 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 

Tilhænget .i4 har gjort det danske ordbog0 til en grønlandsk navnestamme ordbogi4 med samme betydning. (Tilhænget er vist med bøjningsendelsen .#mut (e,nut).) Resten er som før ("0"). Analysen skelner ikke mellem navnestammer og andre stammer i dansk; alle får højreciffer 0 ligesom ord.

 

Med "3" får man den samme analyse, blot med en ekstra "/" efter e: ordbog/e//eraq/. Det er nødvendigt med et ekstra nulmorfem fordi dansk -e i lånte egennavne kan bevares som -e selvom der ikke kommer q eller r efter: Ole//kasik/ (e,n) [nvn] 'slemme/kære Ole'.

 

Med "5" får man:

 

   Analysis:  ordbog/e//eraq/  =  ordbog0.i4.q4.Araq4.€0  (e,n)

  Bdg: (n70;9 1)  >ordbog * atuagaq oqaatsinik qinerlerfissiaq, ordbogi

  <.i4  dansk ord til grønlandsk navnestamme>  .imut

  <.q4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  (danner navnestamme på -q) .q

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  O 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14

 

Denne analyse indeholder .q4 ligesom den man får med "4" (ovenfor).

 

"6" giver:

 

   Analysis :  ord//bog/e/eraq/  =  ord0.€9.bog0.i4.Araq4.€0  (e,n)

  Bdg: (n70;5 1)  >ord * oqaaseq, oqaaserisaq, oqaaserisartagaq |

  <.€9  forbinder>

  Bdg: (n11;159 1)  >bog >bøger * atuagaq |  +

  <.i4  dansk til grønlandsk navnestamme>  .imut

  <.Araq4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  'lille ..' .Araq

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  O 0 1 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14

 

I denne analyse er det danske "ordbog" sammensat af dansk "ord" og dansk "bog" med en forbinder .€9 . To stammer er sat sammen til en såkaldt compound (et kompositum).

 

Der står " +" sidst efter "bog" her fordi der er mere end ét opslag; "bog" kan også være bøgetræets frugt. Giver man "bog", får man dem begge/alle:

 

 looked in (double click / tap) : K53 f21 t15 O61 B11

  Bdg: (n11;159 1)  >bog >bøger * atuagaq |

  Bdg(2): (n11,161)  >bog * orpiup qisussiassap paarnarlua

 

Med "bog" via [full articles ,+] eller via [+] får man:

 

  Bdg: (n11,159)  >bog >bøger * atuagaq | en >bog papir * pappiarat arkinik 24-nik amerlassusillit | føre >bog over * naatsorsuuteqartippaa, allattaaveqartippaa | føre til >bogs * naatsorsuutinut allappaa

  Bdg(2): (n11,161)  >bog * orpiup qisussiassap paarnarlua

 

Programmet kan også genkende delene i f.eks. "ordbøgernes":

 

   Analysis :  ord//bøger/ne/s  =  ord0.€9.bøger0.ne0.s0  ()

  Bdg: (n70;5 1)  >ord * oqaaseq, oqaaserisaq, oqaaserisartagaq |

  <.€9  forbinder>

  Bdg: (n11;159 1)  >bog >bøger * atuagaq |

  <.ne0  bleg/ne, syg/ne, sort/ne, blå/ne, is/ne, ild/ne, stil/ne; også efterhængt bestemt artikel, flertal>

  <.s0  pokker/s, shirting/s, toværelse/s; også genitiv-s (fugl/s) og s-passiv eller refleksiv: male/s, skænde/s; engelsk flertal: back/s>

 

  More (double click / tap) :  3 4 7 8 11

 

Hans' ø (mellem Nordgrønland og Canada) hedder på grønlandsk "Tartupaluk" 'Den sølle lille nyre' (efter formen). "tartupaluk" via [analysis -] giver:

 

tartupaluk, tar=tu=pa=luk (3 2 2 3)

 

   Analysis :  tartupalu/k  =  <tartupalu>4.#°k0  (d,)

  <.#°k0  dualis (to-tal) E dual>

 

  More (double click / tap) :  04 05

 

4

 

   Analysis :  tartupalu//k  =  <tartupalu>4.q4.#°k0  (d,)

  <.q4  udvider navnestamme E expands a noun stem>  (danner navnestamme på -q) .q

  <.#°k0  dualis (to-tal) E dual>

 

  More (double click / tap) :  00 05

 

5

 

   Analysis :  tartupa/lu/k/  =  <tartupa>4.luk2.€4.€0  (e,n)

  <.luk2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'har dårlig(e) ..' .luppoq

  <.€4  føjes til verbalstamme, danner navnestamme E is added to a verbal stem, forms a noun stem>  (nulform af .Toq 'som ..') .€

  <.€0  ental, nominativ E singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  00 04

 

Ordet tar=tu=pa=luk (3 2 2 3) har tryk på de tungere stavelser. "rt" betegner et langt t med r-indlyd, som mest viser sig i udtalen af den foregående vokal; munden er mere åben, og tungemassen er trukket tilbage mod den bløde gane hvor drøvelen (uvula) hænger. Man kalder det uvularisering. Grønlandske vokaler udtales uvulariseret når næste bogstav i samme ord er q eller r; vokalerne i,u skrives så med bogstaverne e,o.

 

"tartu" betyder 'nyre'. Men der er ingen forklaring på -pa-, så analysen af det sidste -luk er nok forkert.

 

Men -paluk står faktisk i OseP. Giver man programmet "paluk" via [right part /], får man:

 

 looked in (double click / tap) : t6 O8

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i151,16 1)  (4) {-V/-p/}  /paluk : .paluk 'kær/rar ..'

  <føjes til verbalstamme eller navnestamme E is added to a verbal or noun stem>  OseP(2): (i152,217 1)  (2/4) {-p/-r/}  /paluk : .rpaluk 'lyd/udseende af ..'

 

"/paluk" efter vokal {: -V/} kan være tilhænget .paluk 'kær/rar ..'. Dobbeltklik på det giver:

 

 looked in (double click / tap) : K9 f2 t2 O4 B1

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  Osep: (i151;15 1)  (4) {PE 477:6 .vaLug(-)} >.paluk A kær/rar .. E dear, nice (KY and NG) |

 

Giver man det via [+] får man:

 

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  Osep: (i151,15)  (4) {PE 477:6 .vaLug(-)} >.paluk A kær/rar .. E dear, nice (KY and NG) | :Kunuuppaluk S den kære Knud E the dear Knud | :Suffiapaluk S den rare Sofie E the nice Sophia | :palasipaluk S den rare præst E the good minister | ,Siorapaluk

 

Dette tilhæng (i Thuledialekt [Kap York] og nordgrønlandsk) findes kun hos Schultz-Lorentzen og i Comparative Eskimo Dictionary.

 

Grønlandsk kan låne et dansk verbum ('udsagnsord') som en verbalstamme på -q: bestillerpaa 'han/hun bestiller det'. Giver man det ord via [-+], får man:

 

bestillerpaa, bestil=ler=paa (9 3 4)

 

   Analysis :  bestille/r/pa/a  =  bestille0.q2.Paq1.a0  (indi,3e,3e)

  Bdg: (n9;128 1)  >bestille * sulivoq, .Liorpoq, imissutigaa, pisiariniarpaa, atorniarpaa |

  <.q2  dansk infinitiv (navnemåde) til grønlandsk verbalstamme, cf. .rpoq>

  <.Paq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.a0  3. person ental, Objekt = 3. person ental E 3rd person singular, Object = 3rd person singular>

 

  More (double click / tap) :  4 8 9 11 12 13 14

 

"filmerpugut" betyder dog ikke 'vi filmer', men 'vi ser (en) film':

 

filmerpugut, filmer=pu=gut (9 2 3)

 

   Analysis :  filme/r/pu/gut  =  filme0.q2.Poq1.-gut0  (indi,1f)

  Bdg: (n22;329 1)  >filme * filmimik assilivaa, angutinik (arnanik) sammisaqarujoorpoq

  <.q2  dansk infinitiv (navnemåde) til grønlandsk verbalstamme, cf. .rpoq>

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.-gut0  1. person flertal E 1st person plural>

 

  More (double click / tap) :  2 5 7 8 10 11 14

 

2

 

   Analysis :  filme/r/pu/gut  =  filmi4.q4.t2.Poq1.-gut0  (indi,1f)

  <filmi4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i157;71)  >filmi O film |

  <.q4.t2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  .q plus .ppoq 'får/fanger .., ifører sig ..'

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.-gut0  1. person flertal E 1st person plural>

 

  More (double click / tap) :  0 5 7 8 10 11 14

 

Der findes danske navneord på -e, f.eks. "lampe". Men dansk "filme" er ikke et navneord. Den rigtige analyse ud fra dansk er med navneordet "film":

 

5

 

   Analysis :  film/e//r/pu/gut  =  film0.i4.q4.t2.Poq1.-gut0  (indi,1f)

  Bdg: (n22;325 1)  >film * filmi assiliilluni atortussiaq, assilissat angalasut sarsuatitat, sarsuatitsineq, filmi, asuliinnaliorneq, arnat angutillu sammerujoornerat

  <.i4  dansk til grønlandsk navnestamme>

  <.q4.t2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  .q plus .ppoq 'får/fanger .., ifører sig ..'

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.-gut0  1. person flertal E 1st person plural>

 

  More (double click / tap) :  0 2 7 8 10 11 14

 

Alle danske stammer får 0 på højre side ligesom ord. (Præfikser og forbindere, og kun de, har 9 på højre side.) Analysen med dansk er derfor mindre sikker, og den tager længere tid fordi der er flere mulige orddele.