Ordbøgerne

 

I [vejledning]Kørsel er det forklaret hvordan man bruger programmet. Her skal jeg gå i nogle flere detaljer med ordbøgerne.

 

"qajaavoq" via trykknappen [full articles ,+] giver som sagt:

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Giv det via [+] og få:

 

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

"_" umiddelbart foran opslagsordet i Kr betyder at det står med fede typer i Kleinschmidts ordbog. Den krøllede parentes {qajaq; PI 319:8 qayau-} i OseP er forklaret i [vejledning]Kørsel.

 

Efter "* " kommer det der står om ordet i den rent grønlandsksprogede ordbog P (= Jonathan Petersen: ordbogeeraq, 1951). ">" umiddelbart foran "qajaavoq" betyder at ordet findes oversat (og ligeledes med ">" foran) i første del af artiklen, foran "* ". Der står "_" umiddelbart foran et par andre ord som også er dannet af stammen i "qajaavoq"; disse fortegn gør dem til opslagsord. Grønlandske ord med en anden stamme (som "qaannakkut" og "ajunaarpoq") skrives med fortegnet "=".

 

Dobbeltklik på ordet "qajaq" (eller "qajaq" via [input]) giver:

 

 looked in (double click / tap) : K171 f30 O215 B77

  Kr: (r25,10)  §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  OseP: (i83;213 1)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) |

 

Giv det via trykknappen [full articles ,+] og få:

 

  Kr: (r25,10)  §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  OseP: (i83,213)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! * >qajaq, t aann -§qajartaarpoq, €qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

Den gamle ordbog Kr (fra 1871 med et tillæg fra 1893) giver tit en mere omhyggelig forklaring af ordets betydning. Fortegn "§" i Kr betyder at "qajaq" er trykt med dobbeltfede typer fordi stammen ikke kan opfattes som afledt af en anden stamme. (Stammen i "qajaavoq" synes derimod at være en udvidelse af stammen i "qajaq", så "qajaavoq" står med almindeligt fede typer: _qajaavoq.) Grønlandske ord i teksten i Kr skrives med fortegn "=" svarende til antikva; det danske er trykt med krøllede bogstaver (fraktur). Nogle andre fortegn mm. er forklaret sidst i [vejledning]Forkortelser i Kr.

 

Giver man "qajaq" via trykknappen [+], får man en mere fuldstændig OseP og ikke Kr:

 

  OseP: (i83,213)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -€qajaa -§qajarpoq | -§qajakasiga -§qajakuaqajapilorujussuaq | €qajarsiaq #qajarsiaa | -§qajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aann -§qajartaarpoq, €qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

(Man får det samme med "i83;213".) "-#qannap", "-#qaannamut" osv. i Ose (mellem "}" og "*") henviser til en anden artikel (eller flere) hvor det grønlandske ord står i et eksempel. Man kan dobbeltklikke på henvisningen og få eksemplerne. Disse henvisninger (og de engelske oversættelser) blev udeladt da vi gav ordet via trykknappen [full articles ,+]. Mere om henvisningerne senere.

 

" O " efter et opslagsord i Ose betyder at det kun står i Oqaatsit (O, 1997); " S " betyder at det kun står i Schultz-Lorentzens ordbog (S = s, 1926). " . " betyder at ordet står i begge ordbøger, og så vises kun O og (når man ikke giver ordet via [full articles ,+]) den engelske oversættelse (e) af s: ">qajaq . kajak E kayak (with a man in it)". Man kan få s at se ved at give ordet via trykknappen [Ose ;]:

 

  (s94,126)  "qajaq    >qajaq . kajak (med mand i)

  (s94,127)  "qajaq    =qajaq =una =kiaana >sanaa : hvis værk er den kajak?

 

Som forklaret i [vejledning]Kørsel kan man også give et dansk ord via [Ose ;] og få de første indtil 100 artikelsegmenter i Ose(P) hvor ordet forekommer. Eller man kan skrive et andet maksimalt antal (1-200) og et mellemrum foran ordet som man giver ind.

 

Skråstreg bruges meget i stedet for 'eller', og et ekstra mellemrum bruges sammen med en følgende "/ " til afgrænsning. 'A  B (/ C) D' (med et ekstra mellemrum foran B) betyder således 'A B D' eller 'A C D'. Sæt af dobbelte skråstreger korresponderer: 'A//B C//D' = 'A C' eller 'B D'.

 

Der kan være alternative opslagsformer. F.eks. 'A /S B' betyder at O har formen A mens S i stedet har formen B. 'A S/ B' betyder at S desuden har formen B. Og tilsvarende for O.

 

Efter en " * " senere i artiklen fra OseP kommer som sagt de tilhørende opslag i den rent grønlandsksprogede ordbog P = Ordbogeeraq. Hvert opslag optager et segment af artiklen. Se også [vejledning]Forkortelser i (Ose)P.

 

Et fortegn "_" i P gør som sagt ordet til opslagsord. Fortegnet er erstattet af "€" eller "-€" når ordet findes (med oversættelse) i et eksempel i O, i en anden artikel. Fortegnet "_" i P er erstattet af "#"/"-#" hvis ordet kun står i et eksempel i se, af "§"/"-§" hvis ordet i stedet står i et eksempel i Kr, og af "&" hvis ordet kun står i (Bd)g. Der skelnes mellem opslagsord og andre grønlandske ord (med fortegn "=") i OseP og Kr; fortegn "-€"/"-#"/"-§" i P kendetegner ord som forekommer i teksten kun i O, se hhv. Kr.

 

Ose fungerer som stammeleksikon. I den mere fuldstændige Ose (se ovenfor) er der henvisninger fra et ords rette plads til en anden artikel (eller flere) hvor ordet er oversat. Disse henvisninger er ord med fortegn "€"/"-€"/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&" som i P. Der er også nogle henvisninger med fortegn "%"/"-%" til ord med fortegn "_"/"=" i P (i den mere detaljerede gamle retskrivning), men de er udeladt når programmet ved analyse foretrækker denne stamme - og når de ikke er nødvendige for at definere stammen. Nogle få andre ord fra (Bd)g er tilføjet med fortegn "&" i Ose. Fortegn "-&" betyder at ordet er (del af) et botanisk navn, se nedenfor. Der er indsat ekstra skilletegn ("| ") således at intet segment i Ose indeholder mere end 3 af den slags henvisninger.

 

Et ord kan være oversat (eller vist i gammel retskrivning) flere steder, men der henvises kun til dem med det fortegn som står højest i hierarkiet "€"/"-€/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&"/"%"/"-%". Man kan få alle stederne at se ved at give ordet via [analysis -] eller [-+] og dobbeltklikke på de(t) viste K/r/O/s/l/p/B/d/g.

 

Fortegn "," i Ose bruges ved nogle eksempler på tilhæng; giv f.eks. "immikkoorpoq" via [input]:

 

 looked in (double click / tap) : K74 f24 O85 B42

  Kr: (r22;1 1)  _immikkoorpoq, er  for sig selv : særskilt. |

  OseP: (i32;73 1)  {immikkut; [PE 118:6 eLmi-]} >immikkoorpoq . er  særskilt / for sig / isoleret \ is  by himself / separate |

  OseP(2): (i32;73 10) P * >immikkoorpoq, >immikkoortippaa, >immikkoortitsivoq, €immikkoortortaq, &immikkoortuisa =1-at, >immikkuulupput, #immikkuutaarput

  OseP(3): (i139;13 5)  (4) ,nunakkoorpoq ,immikkoorpoq |

 

i139;13 er artiklen for tilhænget .#kkoorpoq . Hvis eksemplet på et tilhæng er oversat i den samme artikel, bruges fortegnet ":" i stedet - også i P hvis ordet er der. Giv f.eks. "palasikkut" via [input]:

 

 looked in (double click / tap) : K150 f29 O186 B71

  OseP: (i71;18 11)  §palasigaat #palasikkut #palasikkunni |

  OseP(2): (i139;21 7)  (4) :palasikkut S præsten og hans familie/besætning \ the clergyman and his family/rowers |

  OseP(3): (i139;21 11) P (4) * -kut t-t: :palasikkut, _ajoqikkut, _Siimuukkut, _angaakkut, _aataakkut, _Aggukkut, _naalakkakkut

 

"palasikkut" via [+] giver:

 

  OseP: (i71,18)  >palasi . præst E clergyman | #palasili #palasilu #palasilumi | #palasiluunniit #palasissaaq -€palasip | -#palasimik -#palasimit | -#palasinik -#palasitut | >palasiat S deres præst E their clergyman | >palaseqarfik O præstegæld, sogn | €palaserpalaarpoq #palaserpaluppoq | -#palasertaaq #palaseruusaq | >palasigaa S har ham til præst E has him as a clergyman | §palasigaat #palasikkut #palasikkunni | €palasikoq #palasiliarpoq | €palasimukaapputpalasinngorpoq #palasisoorpoq | >palasissaq O en teologisk kandidat | >palasiuneq . ypperstepræst (hos bibelens jøder) E high priest | €palasiunikuuvoqpalasiusaarpoq #palasiutipparput * >palasi, t oqs (=palasti, oqt), >palasissaq, >palasiuneq, #palasiuvoq

  OseP(2): (i139,21)  (4) {PE 459:5 .nkug and .nkut} >.#kkut A B .. og de andre (familie/venner etc.), ..s E (plural form of personal names, including the family/attendants of the person in question) | :Farikkut O Fari og  hans familie / de andre | :iffiortukkut O bagerens | :Sakkakkut O familien Sakkak | :Suulukkut O Søren og hans venner | :Uunngortukkut O Uunngortoq og hans ledsagere | :palasikkut S præsten og hans familie/besætning E the clergyman and his family/rowers | :ataatakkut =tikipput: S fader og de andre er kommet E father and the others have come | :ataatakkullu :anaanakkullu : S min fader og min moder E my father and my mother (NG) | :Annakkormiut H de der bor i Annas hus * -kut t-t: :palasikkut, _ajoqikkut, _Siimuukkut, _angaakkut, _aataakkut, _Aggukkut, _naalakkakkut

 

i139;21 er artiklen for tilhænget .#kkut . "(4)" foran den krøllede parentes først i artiklen betyder at tilhænget føjes til en navnestamme, se [grammatik]Højrecifre, bøjninger og affikser. Man kan også slå "(4)" (med parentes) op. "A" foran gengivelsen af tilhængets betydning står for Affiks = tilhæng. "B" betyder at der er eksempler på tilhænget i O = Oqaatsit.

 

Det neutrale fortegn "_" bruges i Ose ved en række tilhæng som ellers kun ville stå i P. F.eks. "/paqut" (eller "paqut" via [right part /]) giver:

 

 looked in (double click / tap) : O8

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i140,221 1)  (4) {-V/}  /paqut : .-paqut

 

Med dobbeltklik på ".-paqut" får man:

 

 looked in (double click / tap) : K2 f1 O1

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i140,220)  (4) _.-paqut * -paqut t-t: _silapaqut [/_atsipaqut], €ilupaqut, #allipaqut; _silapaqutit [/_atsipaqutit]

 

Giver man ordet (f.eks "qajaq") via trykknappen [+-], får man artiklerne som de er i programmets leksika:

 

  (r25,10)  * §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  (i83,213)  "qa Naq4 qajaq*{PE 319:5 qayaR} +jaq . kajak \ kayak (with a man in it) | +annat O kajakker, kajakmænd | +annat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende \ there are two kayak men who come paddling | -#annap -#annamut -#annanut | +jara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! \ let me first arrange my kayak | -#annama -€jaa -§jarpoq | -§jakasiga -§jakuajapilorujussuaq | €jarsiaq #jarsiaa | -§jarsissagaluarama #jassaa * >qajaq, t áin -§qaja%rtârpoq, €qaja%rsiorpoq, &qaja%gssiaq. | >qáinat, tq | -#qáinákut =pivoq: =qajauvoq.

 

Ose har "\ " i stedet for "E " foran den engelske oversættelse (e) af S = s. Den konstante første del (her "qa") af opslagsordene i Ose står kun i begyndelsen af artiklen.

 

P = Ordbogeeraq er anført i den oprindelige (= Samuel Kleinschmidts) retskrivning - dog med "`" i stedet for længdetegnet "~" (tilde, sukassutaasaq): àma (for ãma) = aamma, vìne = viinni. Jeg har beholdt den gamle retskrivning her fordi den tit giver væsentlige oplysninger om ordenes opbygning. Disse oplysninger er forsvundet i udtalen og i den retskrivning som man derfor indførte fra 1973. (En del af den gamle retskrivnings distinktioner havde dog heller ikke på Kleinschmidts tid nogen modsvarighed i udtalen, og/eller de har aldrig haft det.)

 

Den trykte Ordbogeeraq har: "qajaq, t áin -rtârpoq, -rsiorpoq, -gssiaq." Jeg har tilføjet den underforståede første del af ordene og erstattet "-" med et "%" (qaja%rtârpoq) som bliver slettet ved omsætningen (-> qajartârpoq -> qajartaarpoq). Hvor et "-" er udeladt i P, har jeg tilføjet "+" i stedet for "%". Omsætningen erstatter et afsluttende "." i Ordbogeeraq med " ".

 

En 2. udgave af Ordbogeeraq ved Nikolaj Rosing udkom i 1967. Nogle tilføjelser og ændringer i den er vist i firkantet parentes [], begyndende med "/" hvis det er en ændring. Ting som kun står i 1. udgave skrives i krøllet parentes {}. Rosing ensrettede f.eks. verber på {-agpâ, -igpâ, -ugpâ} til [-ápâ, -ípâ, -úpâ] uden historisk begrundelse, kun for at lette stavningen i gammel retskrivning. Det er ikke fulgt her.

 

"qajaavoq" via [analysis -] og valg af "g" giver:

 

g : grønlandsk ord i Bdg E word in Greenlandic part of Bdg  (dobbeltklik på tal efter ';' viser hele artiklen)

 

  Bdg: (n28;248 2)  være >forulykket i kajak * qajaavoq |

  Bdg(2): (n45;252 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;394 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

  More (double click / tap) :  K r O p 0 4 11

 

Med ("qajaavoq" via [analysis -] og) "-g" får man hele artikler uden omsætning:

 

  (n28,248)  "forulykke * ajunaarpoq | være +t i kajak * qajaavoq | båden er +t * umiatsiaq umiiarsimavoq

  (n45,252)  "kajak * qajaq | ro i + * qajartorpoq | ro om kap i + * parrupput | omkomme i + * qajaavoq

  (n67,394)  "omkomme * ajunaarluni toquvoq | + af kulde * qiuvoq | + i kajak * qajaavoq

 

Det danske og det grønlandske i hvert segment er adskilt af " * ". "+" bliver på skærmen erstattet med ">" plus opslagsordet. Et "&" umiddelbart foran "*" angiver at opslaget er fra ordbogens tillæg.

 

Der er en del krydshenvisninger i Bdg:

 

 looked in (double click / tap) : K255 f34 O325 B117

  Bdg: (n117;272 1)  >være >er >var >været * .uvoq, .ippoq |

 

 looked in (double click / tap) : K56 f23 O64 B20

  Bdg: (n20,281)  >er 1 (-> ,være) * .uvoq

 

 looked in (double click / tap) : K255 f34 O324 B113 B114

  Bdg: (n114;1 1)  >var : blive noget >var * takulerpaa |

  Bdg(2): (n114,3)  >var -> ,være

 

"1" efter dette "er" (= nutid af "være") fordi det ikke kan indgå i et sammensat ord, se [vejledning]Analyse med dansk.

 

Komma (",") umiddelbart foran et ord angiver her at der er en grønlandsk oversættelse af det andetsteds i Bdg. Undertiden bruges det også som her:

 

  Bdg: (n39,187)  >hulter : det lå >hulter til ,bulter * tamallarsimapput, tamani tamaaniipput

 

  Bdg: (n13,164)  >bulter -> ,hulter

 

Som sagt i [vejledning]Introduktion er Bdg suppleret med de botaniske navne i to farvefloraer. Prøv f.eks. med "ulvefod":

 

 looked in (double click / tap) : K247 f34 O313 B110

  Bdg: (n110;362 1)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat |

 

Giv det via [full articles ,+] eller [+] og få:

 

  Bdg: (n110,362)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat | Femradet (/ Islandsk) >ulvefod {Lycopodium annotinum ssp.  annotinum (/ alpestre)} * N142 kakillarnaasat R031 | Otteradet >ulvefod {Huperzia selago} * N143 qivittut assaat, tuttaasat, sajunnguartoq R030

 

Ulvefod i almindelighed hedder "qivittut assaat" på grønlandsk. Nede i artiklen står der to specifikke ulvefod, nemlig Femradet (eller Islandsk) og Otteradet. "N142" siger at den første ("kakillarnaasat") står på side 142 i Nunatta Naasui, og "R031" siger at den står på side 31 i Wild Flowers of Greenland. "N142" eller "R031" via trykknappen [Bdg '] viser planterne som står på de sider.

 

Dobbeltklik på (sidste del af) ",Bjerg-ulvefod" giver:

 

 looked in (double click / tap) : K13 f19 O12 B1

  Bdg: (n1,34)  >Bjerg-ulvefod {Diphasiastrum alpinum} * N142 qivittut assaat R032

 

Med "qivittut" via [input] får man:

 

 looked in (double click / tap) : K187 f31 O237 B77

 OseP: (i96;140 3)  >qivittut =assaat: O ulvefod (en plante) |

 OseP(2): (i96;140 4)  -&qivittut -§qivittunik |

 

"qivittut assaat" betyder ordret 'fjeldgængeres fingre (eller hånd/hænder)'. Dobbeltklik på "-&qivittut" (eller "qivittut" via trykknappen [Bdg ']) giver de steder i Bdg hvor ordet forekommer:

 

  Bdg: (n1,34)  >Bjerg-ulvefod {Diphasiastrum alpinum} * N142 qivittut assaat R032

  Bdg(2): (n110;362 1)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat |

  Bdg(3): (n110;362 3)  Otteradet >ulvefod {Huperzia selago} * N143 qivittut assaat, tuttaasat, sajunnguartoq R030

 

Man kan også give et (ord af et) latinsk navn via [Bdg '].

 

I nogle tilfælde står der et ord med fortegn "'" ved siden af ordet med fortegn "-&" i Ose. Dobbeltklik på det viser kun (eller næsten kun) de botaniske navne. Et eksempel er "allunaasaq"; giv det via [input] og få:

 

 looked in (double click / tap) : K30 f20 O33 B4

  Kr: (r1;72 1)  _allunaasaq, et reb/tov, en line, bindegarn o.desl. (alt slags rebslagerarbejde). Mindre rigtigt bruges det samme ord i flere egne også om hamp, blår og værk; s.d.f. <=allunaasiassat, =allunaasiornikut> |

  OseP: (i1;187 1)  {allunaaq} >allunaasaq . reb, snor E rope, cable, line, string |

  OseP(2): (i1;187 2)  -&allunaasaq 'nukappiaq |

  OseP(3): (i1;187 8) P * >allunaasaq, t >allunaasaaraq, qq _allunaasiorpoq, >allunaasiassat

 

Ordet "allunaasaq" forekommer i 28 artikelsegmenter i Bdg, men "nukappiaq" forekommer kun i 5:

 

  Bdg: (n13;304 2)  Arktisk >bynke {Artemisia borealis} * N044 nukappiaq, allunaasaq R295

  Bdg(2): (n30;256 1)  >fyr : en ung >fyr * nukappiaq |

  Bdg(3): (n93,143)  >springfyr * nukappiaq qiimmarissoq, perroortoq

  Bdg(4): (n98;131 1)  >svend * nukappiaq, kiffaq, sanaassanik suliassaminut ilinniarsimasoq |

  Bdg(5): (n111,342)  >ungkarl * nukappiaq, nukappiatoqaq