Ordbøgerne

 

I [vejledning]Kørsel er det forklaret hvordan man bruger programmet. Her skal jeg gå i nogle flere detaljer med ordbøgerne.

 

"qajaavoq" via trykknappen [full articles ,+] giver som sagt:

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Giv det via [+] og få:

 

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

"_" umiddelbart foran opslagsordet i Kr betyder at det står med fede typer i Kleinschmidts ordbog. Den krøllede parentes {qajaq; PI 319:8 qayau-} i OseP er forklaret i [vejledning]Kørsel.

 

Efter "* " kommer det der står om ordet i den rent grønlandsksprogede ordbog P (= Jonathan Petersen: ordbogeeraq, 1951). ">" umiddelbart foran "qajaavoq" betyder at ordet findes oversat (og ligeledes med ">" foran) i første del af artiklen, foran "* ". Der står "_" umiddelbart foran et par andre ord som også er dannet af stammen i "qajaavoq"; fortegnet gør dem til opslagsord. Grønlandske ord med en anden stamme (som "qaannakkut" og "ajunaarpoq") skrives med fortegnet "=".

 

Dobbeltklik på ordet "qajaq" (eller "qajaq" via [input]) giver:

 

 looked in (double click / tap) : K171 f30 O216 B77

  Kr: (r25,10)  §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  OseP: (i83;213 1)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) |

 

Giv det via [full articles ,+] og få:

 

  Kr: (r25,10)  §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  OseP: (i83,213)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! * >qajaq, t aann -§qajartaarpoq, €qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

Den gamle ordbog Kr (fra 1871 med et tillæg fra 1893) giver tit en mere omhyggelig forklaring af ordets betydning. Fortegn "§" i Kr betyder at "qajaq" er trykt med dobbeltfede typer fordi stammen ikke kan opfattes som afledt af en anden stamme. (Stammen i "qajaavoq" synes derimod at være en udvidelse af stammen i "qajaq", så "qajaavoq" står med almindeligt fede typer: _qajaavoq.) Grønlandske ord i teksten i Kr skrives med fortegn "=" svarende til antikva; det danske er trykt med krøllede bogstaver (fraktur). Nogle andre fortegn mm. er forklaret sidst i [vejledning]Forkortelser i Kr.

 

Giver man "qajaq" via trykknappen [+], får man en mere fuldstændig OseP og ikke Kr:

 

  OseP: (i83,213)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -€qajaa -§qajarpoq | -§qajakasiga -§qajakua €qajapilorujussuaq | €qajarsiaq #qajarsiaa | -§qajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aann -§qajartaarpoq, €qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

(Man får det samme med "i83;213".) "-#qannap", "-#qaannamut" osv. i Ose (mellem "}" og "*") henviser til en anden artikel (eller flere) hvor det grønlandske ord står i et eksempel. Du kan dobbeltklikke på henvisningen og få eksemplerne. Disse henvisninger (og de engelske oversættelser) blev udeladt da vi gav ordet via trykknappen [full articles +]. Mere om henvisningerne senere.

 

" O " efter et opslagsord i Ose betyder at det kun står i Oqaatsit (O, 1997); " S " betyder at det kun står i Schultz-Lorentzens ordbog (S = s, 1926). " . " betyder at ordet står i begge ordbøger, og så vises kun O og (hvis man giver ordet via [+]) den engelske oversættelse (e) af s: ">qajaq . kajak E kayak (with a man in it)". Man kan få s at se ved at give ordet via trykknappen [se ;]:

 

  (a123,100)  "qajaq    >qajaq . kajak (med mand i)

  (a123,101)  "qajaq    =qajaq =una =kiaana >sanaa : hvis værk er den kajak?

 

Som forklaret i [vejledning]Kørsel kan man også give et dansk eller engelsk ord via [se ;] og få de første indtil 100 artikelsegmenter i (O)se(P) hvor ordet forekommer. Eller man kan skrive et andet maksimalt antal (1-200) og et mellemrum foran ordet som man giver ind.

 

Skråstreg bruges meget i stedet for 'eller', og et ekstra mellemrum bruges sammen med en følgende "/ " til afgrænsning. 'A  B (/ C) D' (med et ekstra mellemrum foran B) betyder således 'A B D' eller 'A C D'. Sæt af dobbelte skråstreger korresponderer: 'A//B C//D' = 'A C' eller 'B D'.

 

Der kan være alternative opslagsformer. F.eks. 'A /S B' betyder at O har formen A mens S i stedet har formen B. 'A S/ B' betyder at S desuden har formen B. Og tilsvarende for O.

 

Efter en " * " senere i artiklen fra OseP kommer som sagt de tilhørende opslag i den rent grønlandsksprogede ordbog P = Ordbogeeraq. Hvert opslag optager et segment af artiklen. Se også [vejledning]Forkortelser i (Ose)P.

 

Et fortegn "_" i P gør ordet til opslagsord. Fortegnet er erstattet af "€" eller "-€" når ordet findes (med oversættelse) i et eksempel i O, i en anden artikel. Fortegnet "_" i P er erstattet af "#"/"-#" hvis ordet kun står i et eksempel i se, af "§"/"-§" hvis ordet i stedet står i et eksempel i Kr, og af "&" hvis ordet kun står i den grønlandske tekst i dansk-grønlandsk ordbog (Bdg). Der skelnes mellem opslagsord og andre grønlandske ord (med fortegn "=") i OseP og Kr; fortegn "-€"/"-#"/"-§" i P kendetegner ord som forekommer i teksten kun i O, se hhv. Kr.

 

Ose fungerer som stammeleksikon. I den mere fuldstændige Ose (se ovenfor) er der henvisninger fra et ords rette plads til en anden artikel (eller flere) hvor ordet er oversat. Disse henvisninger er ord med fortegn "€"/"-€"/"#"/"-#"/"§"/"-§" som i P. Til fortegn "&"/"_"/"=" i P svarer fortegn "&"/"%"/"-%" i Ose, men de henvisninger er udeladt når programmet ved analyse foretrækker denne stamme (og når de ikke er nødvendige for at definere stammen). Nogle få andre ord fra (Bd)g er tilføjet med fortegn "&" i Ose. Fortegn "-&" betyder at ordet er (del af) et botanisk navn, se nedenfor. Der er indsat ekstra skilletegn ("| ") således at intet segment i Ose indeholder mere end 3 af den slags henvisninger.

 

Ordene vises med det fortegn som står højest i hierarkiet "€"/"-€/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&"/"%"/"-%". Det samme ord kan også samtidig forekomme på et lavere niveau. Man kan få alle forekomster at se ved at give ordet via [analysis -] eller [-+] og dobbeltklikke på det eventuelt viste K/r/O/s/l/e/p/B/d/g.

 

Fortegn "," i Ose bruges ved nogle eksempler på tilhæng, giv f.eks. "immikkoorpoq" via [input]:

 

 looked in (double click / tap) : K74 f24 O85 B42

  Kr: (r22;1 1)  _immikkoorpoq, er  for sig selv : særskilt. |

  OseP: (i32;73 1)  {immikkut; [PE 118:6 eLmi-]} >immikkoorpoq . er  særskilt / for sig / isoleret \ is  by himself / separate |

  OseP(2): (i32;73 9) P * >immikkoorpoq, >immikkoortippaa, >immikkoortitsivoq, €immikkoortortaq, &immikkoortuisa =1-at, >immikkuulupput, #immikkuutaarput

  OseP(3): (i139;13 5)  (4) ,nunakkoorpoq ,immikkoorpoq |

 

i139;13 er artiklen for tilhænget .#kkoorpoq . Hvis eksemplet på et tilhæng er oversat i den samme artikel, bruges fortegnet ":" i stedet - også i P hvis ordet er der. Giv f.eks. "palasikkut" via [input]:

 

 looked in (double click / tap) : K150 f29 O186 B71

  OseP: (i71;18 11)  §palasigaat #palasikkut #palasikkunni |

  OseP(2): (i139;21 7)  (4) :palasikkut S præsten og hans familie/besætning \ the clergyman and his family/rowers |

  OseP(3): (i139;21 11) P (4) * -kut t-t: :palasikkut, _ajoqikkut, _Siimuukkut, _angaakkut, _aataakkut, _Aggukkut, _naalakkakkut

 

"palasikkut" via [+] giver:

 

  OseP: (i71,18)  >palasi . præst E clergyman | #palasili #palasilu #palasilumi | #palasiluunniit #palasissaaq -€palasip | -#palasimik -#palasimit | -#palasinik -#palasitut | >palasiat S deres præst E their clergyman | >palaseqarfik O præstegæld, sogn | €palaserpalaarpoq #palaserpaluppoq | -#palasertaaq #palaseruusaq | >palasigaa S har ham til præst E has him as a clergyman | §palasigaat #palasikkut #palasikkunni | €palasikoq #palasiliarpoq | €palasimukaapput €palasinngorpoq #palasisoorpoq | >palasissaq O en teologisk kandidat | >palasiuneq . ypperstepræst (hos bibelens jøder) E high priest | €palasiunikuuvoq €palasiusaarpoq #palasiutipparput * >palasi, t oqs (=palasti, oqt), >palasissaq, >palasiuneq, #palasiuvoq

  OseP(2): (i139,21)  (4) {PE 459:5 .nkug and .nkut} >.#kkut A B .. og de andre (familie/venner etc.), ..s E (plural form of personal names, including the family/attendants of the person in question) | :Farikkut O Fari og  hans familie / de andre | :iffiortukkut O bagerens | :Sakkakkut O familien Sakkak | :Suulukkut O Søren og hans venner | :Uunngortukkut O Uunngortoq og hans ledsagere | :palasikkut S præsten og hans familie/besætning E the clergyman and his family/rowers | :ataatakkut =tikipput: S fader og de andre er kommet E father and the others have come | :ataatakkullu :anaanakkullu : S min fader og min moder E my father and my mother (NG) | :Annakkormiut H de der bor i Annas hus * -kut t-t: :palasikkut, _ajoqikkut, _Siimuukkut, _angaakkut, _aataakkut, _Aggukkut, _naalakkakkut

 

i139;21 er artiklen for tilhænget .#kkut . "(4)" foran den krøllede parentes først i artiklen betyder at tilhænget føjes til en navnestamme, se [grammatik]Højrecifre, bøjninger og affikser. Man kan også slå "(4)" (med parentes) op. "A" foran gengivelsen af tilhængets betydning står for Affiks = tilhæng. "B" betyder at der er eksempler på tilhænget i O = Oqaatsit.

 

Det neutrale fortegn "_" bruges i Ose ved en række tilhæng som ellers kun ville stå i P. F.eks. "/paqut" (eller "paqut" via [right part /]) giver:

 

 looked in (double click / tap) : O8

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i140,221 1)  (4) {-V/}  /paqut : .-paqut

 

Med dobbeltklik på ".-paqut" får man:

 

 looked in (double click / tap) : K2 f1 O1

  <føjes til navnestamme E is added to a noun stem>  OseP: (i140,220)  (4) _.-paqut * -paqut t-t: _silapaqut [/_atsipaqut], €ilupaqut, #allipaqut; _silapaqutit [/_atsipaqutit]

 

Giver man ordet (f.eks "qajaq") via trykknappen [+-], får man artiklerne som de er i programmets leksika:

 

  (r25,10)  * §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  (i83,213)  "qa Naq4 qajaq*{PE 319:5 qayaR} +jaq . kajak \ kayak (with a man in it) | +annat O kajakker, kajakmænd | +annat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende \ there are two kayak men who come paddling | -#annap -#annamut -#annanut | +jara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! \ let me first arrange my kayak | -#annama -€jaa -§jarpoq | -§jakasiga -§jakua €japilorujussuaq | €jarsiaq #jarsiaa | -§jarsissagaluarama #jassaa * >qajaq, t áin -§qaja%rtârpoq, €qaja%rsiorpoq, &qaja%gssiaq. | >qáinat, tq | -#qáinákut =pivoq: =qajauvoq.

 

Ose har "\ " i stedet for "E " foran den engelske oversættelse (e) af S = s. Den konstante første del (her "qa") af opslagsordene i Ose står kun i begyndelsen af artiklen.

 

P = Ordbogeeraq er anført i den oprindelige (= Samuel Kleinschmidts) retskrivning - dog med "`" i stedet for længdetegnet "~" (tilde, sukassutaasaq): àma (for ãma) = aamma, vìne = viinni. Jeg har beholdt den gamle retskrivning her fordi den tit giver væsentlige oplysninger om ordenes opbygning. Disse oplysninger er forsvundet i udtalen og i den retskrivning som man derfor indførte fra 1973. (En del af den gamle retskrivnings distinktioner havde dog heller ikke på Kleinschmidts tid nogen modsvarighed i udtalen, og/eller de har aldrig haft det.)

 

Den trykte Ordbogeeraq har: "qajaq, t áin -rtârpoq, -rsiorpoq, -gssiaq." Jeg har tilføjet den underforståede første del af ordene og erstattet "-" med et "%" (qaja%rtârpoq) som bliver slettet ved omsætningen (-> qajartârpoq -> qajartaarpoq). Hvor et "-" er udeladt i P, har jeg tilføjet "+" i stedet for "%". Omsætningen erstatter et afsluttende "." i Ordbogeeraq med " ".

 

En 2. udgave af Ordbogeeraq ved Nikolaj Rosing udkom i 1967. Nogle tilføjelser og ændringer i den er vist i firkantet parentes [], begyndende med "/" hvis det er en ændring. Ting som kun står i 1. udgave skrives i krøllet parentes {}. Rosing ensrettede f.eks. verber på {-agpâ, -igpâ, -ugpâ} til [-ápâ, -ípâ, -úpâ] uden historisk begrundelse, kun for at lette stavningen i gammel retskrivning. Det er ikke fulgt her.

 

"qajaavoq" via [analysis -] og valg af "g" giver:

 

g : grønlandsk ord i Bdg E word in Greenlandic part of Bdg  (dobbeltklik på tal efter ';' viser hele artiklen)

 

  Bdg: (n28;248 2)  være >forulykket i kajak * qajaavoq |

  Bdg(2): (n45;252 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;394 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

  More (double click / tap) :  K r O p 0 4 11

 

Bdg er Dansk-Grønlandsk Ordbog fra 1960 ved Aage Bugge m.fl.

 

Med ("qajaavoq" via [analysis -] og) "-g" får man hele artikler uden omsætning:

 

  (n28,248)  "forulykke * ajunaarpoq | være +t i kajak * qajaavoq | båden er +t * umiatsiaq umiiarsimavoq

  (n45,252)  "kajak * qajaq | ro i + * qajartorpoq | ro om kap i + * parrupput | omkomme i + * qajaavoq

  (n67,394)  "omkomme * ajunaarluni toquvoq | + af kulde * qiuvoq | + i kajak * qajaavoq

 

Det danske og det grønlandske i hvert segment er adskilt af " * ". "+" bliver på skærmen erstattet med ">" plus opslagsordet. Et "&" umiddelbart foran "*" angiver at opslaget er fra ordbogens tillæg.

 

Der er en del krydshenvisninger i Bdg:

 

 looked in (double click / tap) : K255 f34 O325 B117

  Bdg: (n117;272 1)  >være >er >var >været * .uvoq, .ippoq |

 

 looked in (double click / tap) : K56 f23 O64 B20

  Bdg: (n20,281)  >er 1 (-> ,være) * .uvoq

 

 looked in (double click / tap) : K255 f34 O325 B113 B114

  Bdg: (n114;1 1)  >var : blive noget >var * takulerpaa |

  Bdg(2): (n114,3)  >var -> ,være

 

"1" efter dette "er" (= nutid af "være") fordi det ikke kan indgå i et sammensat ord, se [vejledning]Analyse med dansk.

 

Komma (",") umiddelbart foran et ord angiver her at der er en grønlandsk oversættelse af det andetsteds i Bdg. Undertiden bruges det også som her:

 

  Bdg: (n39,187)  >hulter : det lå >hulter til ,bulter * tamallarsimapput, tamani tamaaniipput

 

  Bdg: (n13,164)  >bulter -> ,hulter

 

Som sagt i [vejledning]Introduktion er Bdg suppleret med de botaniske navne i to farvefloraer. Prøv f.eks. med "ulvefod":

 

 looked in (double click / tap) : K247 f34 O314 B110

  Bdg: (n110;362 1)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat |

 

Giv det via [full articles ,+] (eller via [+]) og få:

 

  Bdg: (n110,362)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat | Femradet (/ Islandsk) >ulvefod {Lycopodium annotinum ssp.  annotinum (/ alpestre)} * N142 kakillarnaasat R031 | Otteradet >ulvefod {Huperzia selago} * N143 qivittut assaat, tuttaasat, sajunnguartoq R030

 

Ulvefod i almindelighed hedder "qivittut assaat" på grønlandsk. Nede i artiklen står der to specifikke ulvefod, nemlig Femradet (eller Islandsk) og Otteradet. "N142" siger at den første ("kakillarnaasat") står på side 142 i Nunatta Naasui, og "R031" siger at den står på side 31 i Wild Flowers of Greenland. "N142" eller "R031" via trykknappen [Bdg '] viser den/de plante(r) som står på de sider.

 

Dobbeltklik på (sidste del af) ",Bjerg-ulvefod" giver:

 

 looked in (double click / tap) : K12 f19 O12 B1

  Bdg: (n1,34)  >Bjerg-ulvefod {Diphasiastrum alpinum} * N142 qivittut assaat R032

 

Med "qivittut" via [input] får man:

 

 looked in (double click / tap) : K187 f31 O237 B77

 OseP: (i96;140 3)  >qivittut =assaat: O ulvefod (en plante) |

 OseP(2): (i96;140 4)  -&qivittut -§qivittunik |

 

"qivittut assaat" betyder ordret 'fjeldgængeres fingre (eller hånd/hænder)'. Dobbeltklik på "-&qivittut" (eller "qivittut" via trykknappen [Bdg ']) giver de steder i Bdg hvor ordet forekommer:

 

  Bdg: (n1,34)  >Bjerg-ulvefod {Diphasiastrum alpinum} * N142 qivittut assaat R032

  Bdg(2): (n110;362 1)  >ulvefod ,Bjerg-ulvefod * qivittut assaat |

  Bdg(3): (n110;362 3)  Otteradet >ulvefod {Huperzia selago} * N143 qivittut assaat, tuttaasat, sajunnguartoq R030

 

Man kan også give et ord af et latinsk navn via [Bdg '].

 

I nogle tilfælde står der et ord med fortegn "'" ved siden af ordet med fortegn "-&" i Ose. Dobbeltklik på det viser kun (eller næsten kun) de botaniske navne. Et eksempel er "allunaasaq"; giv det via [input] og få:

 

 looked in (double click / tap) : K29 K30 f20 O33 B4

  Kr: (r1;72 1)  _allunaasaq, et reb/tov, en line, bindegarn o.desl. (alt slags rebslagerarbejde). Mindre rigtigt bruges det samme ord i flere egne også om hamp, blår og værk; s.d.f. <=allunaasiassat, =allunaasiornikut> |

  OseP: (i1;187 1)  {allunaaq} >allunaasaq . reb, snor E rope, cable, line, string |

  OseP(2): (i1;187 2)  -&allunaasaq 'nukappiaq |

  OseP(3): (i1;187 8) P * >allunaasaq, t >allunaasaaraq, qq _allunaasiorpoq, >allunaasiassat

 

Ordet "allunaasaq" forekommer i 28 artikelsegmenter i Bdg, men "nukappiaq" forekommer kun i 5:

 

  Bdg: (n13;304 2)  Arktisk >bynke {Artemisia borealis} * N044 nukappiaq, allunaasaq R295

  Bdg(2): (n30;256 1)  >fyr : en ung >fyr * nukappiaq |

  Bdg(3): (n93,143)  >springfyr * nukappiaq qiimmarissoq, perroortoq

  Bdg(4): (n98;131 1)  >svend * nukappiaq, kiffaq, sanaassanik suliassaminut ilinniarsimasoq |

  Bdg(5): (n111,342)  >ungkarl * nukappiaq, nukappiatoqaq