Introduktion

 

GroenOrd er et program som slår et givet grønlandsk eller dansk ord op i 5 grønlandske ordbøger (1871-1997+). Programmet kan også finde forekomster af det givne (grønlandske, danske eller engelske) ord i ordbøgernes tekst.

 

GroenOrd kan desuden bestemme det givne (grønlandske og/eller danske) ords betydningsbærende dele (morfemer). Det indsætter skråstreger (/) mellem disse dele i ordet, og det viser hvad ordbøgerne siger om dem. Så selvom det givne ord ikke står i nogen af ordbøgerne, kan man ofte regne ud hvad det betyder.

 

Man kan også give GroenOrd den sidste del af et grønlandsk ord med skråstreg foran, og programmet kan vende det givne ord og finde grønlandske ord som ligner det på højre side.

 

Programmet kører på en pc med Windows 95, 98, XP, 7 eller nyere, også Windows 11. Man kan overføre (downloade) det som en komprimeret fil Groen.zip fra hjemmesiden groenord.dk. Bagefter går man ind i mappen Overførsler, højreklikker på Groen.zip og vælger "Udpak alle". Ordbøgerne og programmet (GroenOrd.exe) ligger nu i en mappe Groen\GroenOrd. Gå ind i den, højreklik på programmets ikon og vælg "Send til .. Skrivebord (opret genvej)".

 

Man bliver advaret mod at køre programmet, men her er ingen skadelige filer eller reklamer. I Windows 10 og 11 skal man vælge "Flere oplysninger" og (henne til højre) "Kør alligevel".

 

En version af programmet fra februar 2022 fås med et installationsprogram på en cd-rom som hedder "GroenOrd (= DE GRØNLANDSKE ORDBØGER med morfologisk analyse), 5. udgave". Cd-rommen har ISBN 978-87-990270-5-7 og kan købes i boghandelen for 200 kr. + moms. Dvd-drev er ikke standardudstyr på pc-er mere, men man kan købe et eksternt drev for andre 200 kr.

 

Når programmet kører, er der øverst på skærmen en bjælke med et antal trykknapper. To af de sidste er [vejledning] og [grammatik]. Fortsæt med [vejledning]Kørsel.

 

Ordbøgerne er samlet i tre leksika [tal i kantet parentes = nummer nedefra i bunken af ordbøger på hjemmesidens billede]:

 

Kr = [1] Samuel Kleinschmidts grønlandsk-danske ordbog (1871), med Chr. Rasmussens supplement (i [2] J. Kjer og Chr. Rasmussen: Dansk-Grønlandsk Ordbog, 1893)

 

OseP, som består af tre nyere ordbøger fra grønlandsk. Her står "O" for skoleordbogen Oqaatsit ([4] Chr. Berthelsen, Birgitte Jacobsen, Robert Petersen, Inge Kleivan, Jørgen Rischel, 1997). "se" står for [5] C. W. Schultz-Lorentzens udgave (1926) af Kr med engelsk oversættelse [6] ved Aslaug Møller (Meddelelser om Grønland LXIX, 1927). Og "P" står for [7] Jonathan Petersens rent grønlandske retskrivningsordbog (mm.) Ordbogeeraq (1951, med en ny udgave 1967).

 

Bdg = Dansk-Grønlandsk Ordbog ([8] Aage Bugge, Kristoffer Lynge, Ad. Fuglsang-Damgaard, Frederik Nielsen, 1960).

 

OseP indeholder også (L =) oversættelse af nogle ord i P, meddelt mundtligt af Hans A. Lynge i 1979. Samt knap 200 eksempler fra (H =) Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling: Grønlandsk tilhængsliste (Pilersuiffik 1988, Ilinniusiorfik 2011).

 

OseP indeholder desuden de eskimoiske protoformer som er repræsenteret i grønlandsk fra CED = [3] Michael Fortescue, Steven Jacobson, Lawrence Kaplan: Comparative Eskimo Dictionary with Aleut Cognates, Second edition (Alaska Native Language Center, Fairbanks 2010.)

 

Bdg er suppleret med plantenavnene i N = Nunatta Naasui / Grønlands flora i farver, 3. udgave (Atuakkiorfik Ilinniusiorfik 1997) ved Th.Foersom, Finn O. Kapel, Ole Svarre, Isak Heilmann og Carla Rosing Olsen. Og med de(t) vigtigste danske og latinske navn(e) på hver fotoside i R = Flemming Rune: Wild Flowers of Greenland / Grønlands vilde planter, Gyldenlund 2011.

 

Oqaatsit [4] og en nyere dansk-grønlandsk ordbog (Ordbogen, 2003) er tilgængelig på iserasuartaat.gl/daka. Oqaasersiuut fra 2012 er en lidt forøget udgave af Ordbogen; Bdg er stadig en del større, og ikke meget forældet.

 

Et antal ordbøger mm. er tilgængelige én ad gangen på oqaasileriffik.gl og på ordbog.gl. GroenOrd omfatter 8 af dem. Det slår umiddelbart op i disse 8 ordbøger mm. og giver en bedre oversigt over dem.

 

oqaasileriffik.gl findes også en grønlandsk ordanalysator; men GroenOrds ordanalyse er integreret med ordbøgerne og derfor mere informativ.

 

Yderligere oplysninger kan fås fra:

 

                                          Henrik Aagesen

                                          henrik@groenord.dk