Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får GroenOrd ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper: [input] [full articles +] [++] [+-] [Bdg '] [analysis -] [found] [--] [right part /]. Til sidst kommer: [Guide] [Grammar] [vejledning] [grammatik] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nede til højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Nedenfor følger en gennemgang af de første ni trykknapper, til og med [right part /].

 

 

[input]

 

Den første trykknap foroven er [input]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det grønlandske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også pege på ordet i et vindue og dobbeltklikke på venstre museknap (eller banke på musemåtten på en bærbar pc). Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Prøv nu at give ordet "qajaavoq" (uden anførselstegn). I resultatvinduet får man:

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84;88 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;88 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Programmet fandt det givne ord i Kr (r25,21) og OseP (i84;88 1 og 2), se [vejledning]Introduktion. Ordet betyder åbenbart '(han)  omkommer (/ er omkommet) i kajak', på grønlandsk: "qaannakkut ajunaarpoq".

 

"i84;88 1" betyder 1. segment af artikel nummer 88 i fil i84. Man får hele leksikonartiklen i84,88 ved at dobbeltklikke på artikelnummeret ("88") efter "i84;":

 

  OseP: (i84,88)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Dobbeltklik på "88" efter "i84," (med komma) viser derimod det område af ordbogsfilen i84 i et nyt vindue forneden til højre. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i84,88" før man dobbeltklikker på "88". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linietal for markørens position præcis = liniens nummer i filen. (Ellers er det tit større ved visning af ordbogsfiler, hvor mange artikler fylder mere end én linie på skærmen.)

 

 

[full articles +] [++] [+-] [Bdg ']

 

Programmet husker det sidste ord som man gav det. Man får (næsten) hele artikler hvis man giver ordet via trykknappen [full articles +] (eller med fortegnet + : "+qajaavoq"):

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,88)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

("+" findes efter rækken af tal, dvs. efter "0" på tastaturet.)

 

Giver man ordet via trykknappen [++], får man desuden nogle henvisninger til andre artikler og ordbøger. Her er ingen, men se nedenfor under [analyse -].

 

Giver man ordet via trykknappen [+-] (eller med fortegn +- : "+-qajaavoq"), viser programmet artiklerne som de er i ordbøgerne:

 

 looked in (double click/tap) : K171 O217 s141 e99 P40 B77 d67 g294

  (r25,21)  * _qajaavoq, omkommer i kajak.

  (i84,88)  "qajaa 2 10.*{qajaq; PI 319:8 qayau-} +voq . er omkommet i kajak \ has perished in a kayak * >qajauvoq: =qáinákut =ajunârpoq; _qajau%ssoqarajoqaoq, _qajau%ngajagpoq.

 

Så kan man se ordbogen P (efter den sidste "*") i den mere detaljerede gamle retskrivning. Programmet omsætter ellers opslagene i P til den nu brugte retskrivning før de vises på skærmen.

 

Programmet viser nu også hvor det søgte i nogle ordlister og i ordbogen B = Bdg. Vælger man en af dem, bliver den vist i et nyt vindue forneden til højre.

 

Først i artiklerne fra OseP står ordbogens stammeform. qajaa2 er en intransitiv (10.) verbalstamme (2). Den påfølgende krøllede parentes fortæller at stammen sandsynligvis er dannet af (stammen i) ordet "qajaq". "PI 319:8 qayau-" er oplysninger fra CED = Comparative Eskimo Dictionary. "qayau-" er den foreslåede (Inuit = østeskimoiske) protoform, og 319:8 er stedet hvor den står (side:nummer på siden) i 2. udgave (2010) af CED.

 

Man kan give termer som "PI" ind og få en kort forklaring. En samlet oversigt findes i [Guide]Abbreviations in CED.

 

Giver man et ord ind via trykknappen [Bdg '] (eller med fortegnet ' : "'qajaavoq"), viser programmet de første indtil 150 forekomster af ordet i Bdg = Dansk-Grønlandsk Ordbog ved Aage Bugge m.fl.:

 

  Bdg: (n28;161 2)  være >forulykket i kajak * qajaavoq |

  Bdg(2): (n45;139 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;296 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

("'" findes efter "ø", længst til højre på tastaturet.) Man kan få et andet maksimalt antal (1-200) ved at skrive det foran, f.eks. "'10 at".

 

Navnemåden "omkomme" er opslagsord i leksikon Bdg:

 

  Bdg: (n67;296 1)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq |

 

Med et dobbeltklik på "296" efter "n67;", eller ved at give ordet via [full articles +], får man hele artiklen:

 

  Bdg: (n67,296)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq | >omkomme af kulde * qiuvoq | >omkomme> i kajak * qajaavoq

 

Giver man "omkomme" via trykknappen [Bdg '], får man alle (eller de første indtil  150 [/ angivet 1-200]) forekomster af ordet i denne ordbog:

 

  Bdg: (n67;296 1)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq |

  Bdg(2): (n45;139 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;296 2)  >omkomme af kulde * qiuvoq |

  Bdg(4): (n67;296 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

 

[analysis -] [found]

 

Giver man et ord ind via trykknappen [analysis -] (eller med fortegn "-": "-qajaavoq"), bliver det (forsøgt) analyseret. Prøv med "qajaavoq" ("-qajaavoq") igen:

 

qajaavoq, qa=jaa=voq (2 4 3)

  OseP: (i84;88 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;88 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click/tap) :  K r P g 0 5 12

 

Programmet viser nu også hvordan ordet deles i (grønlandske) stavelser. Den anden stavelse har 'vægt' 2+2 = 4 fordi vokalen er lang (aa). Den tredje stavelse har 'vægt' 2+1 = 3 fordi den ender på en konsonant (q). Ordet udtales med mest tryk på den tungere anden stavelse. Når ordets stavelser er lige tunge, er der mest tryk på sidste, tredjesidste, femtesidste osv. stavelse i ordet.

 

Til sidst kommer en linie med bogstaver og tal. Man kan dobbeltklikke eller vælge via [found].

 

Valg af et bogstav viser hvad programmet har fundet i den pågældende ordbog. Giver man bogstavet med "-" foran (eller via [analysis -]), vises artiklerne som de er i ordbogen. Programmet viser igen de første op til 150 forekomster af det givne ord i hver ordbog. Vil man have et andet maksimalt antal, skal man skrive det foran når man giver ordet ind til analyse, f.eks. "-3 qajaq".

 

Valg af "P" giver nu:

 

P : tekstord i Ordbogeeraq E word in the text of (Ose)P  (dobbeltklik tal efter ';' viser hele artiklen E double click on number after ';' shows the full article)

  OseP: (i84;25 12)  [qa Naq4 qajaq] -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

  More (double click/tap) :  K r O g 0 5 12

 

("P" betegner også andet, som man kan få vist når der ikke er fundet noget "P" ved den sidst foretagne analyse.)

 

Valg af (tallet) "0" giver:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

 

   Analysis :  qajaa/voq/  =  qajaa2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;88)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 5 12

 

Ordet er åbenbart verbalstammen qajaa2 med endelse for indikativ, 3. person ental. Valg af "5" viser en mere kompliceret analyse:

 

5

   Analysis :  qaja/a/voq/  =  qajaq4.u2.Poq1.€0  (indi,3e) [-u-]

  <qajaq4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i84;25)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -#qajaaqajarpoq | -§qajakasigaqajakua #qajapilorujussuaq | #qajarsiaq #qajarsiaa | -§qajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aannqajartaarpoq, #qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

  <.u2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'er (en/et) ..' .uvoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 0 12

 

Stammen qajaa2 kan være qajaq4 udvidet med .u2 'være (en/et) ..'. Eller "qajaavoq" kan være "qajaq" 'kajak' med tilhænget ".uvoq" 'er ..', som man plejer at sige. "qajaavoq" betyder dog ikke 'han er en kajak'; men kajakmanden er ét med sin kajak, og det ikke mindre når han hænger død i den. Senere finder man kun kajakken.

 

Dobbeltklik på et ord med fortegn "€"/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&"/"-&"/"%"/"-%" viser umiddelbart hvad der står om ordet i en anden artikel eller ordbog. Prøv, og se evt. den nærmere forklaring i [vejledning]Ordbøgerne. Disse ord bliver udeladt på skærmen hvis man giver ordet via [full articles +], dvs. med kun ét "+".

 

Med "12" får man en endnu mere kompliceret analyse.

 

Man kan også give f.eks. "qajaangajappoq" ind via [analysis -]:

 

qajaangajappoq, qa=jaa=nga=jap=poq (2 4 2 3 3)

  OseP: (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click/tap) :  0 1 5 6 8 12

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

 

   Analysis :  qajaa/ngajap/poq/  =  qajaa2.ngajak2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;88)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.ngajak2  udvider verbalstamme E expands a verbal stem>  '.. næsten/omtrent' .ngajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  O 1 5 6 8 12

 

(I den sidste linie med tal og bogstaver står bogstavet O og ikke tallet 0.) Ordet betyder sandsynligvis 'han var nær omkommet i kajak'.

 

 

[--]

 

Giver man et ord via denne trykknap, tager programmet også danske orddele i betragtning ved analysen. Se [vejledning]Analyse med Dansk.

 

Hvis programmet (stadig) ikke kan genkende alle det givne ords dele, tilføjer det "0" foran encifrede analysetal: 00, 01 osv. Analysetal som er større end 9 (09) vises så ikke.

 

Med et tal for allerede fundne analyser får man relations- og Rollediagrammer for de analyser, se [grammatik]Diagrammer.

 

 

[right part /]

 

I "qajaavoq" har ".uvoq" formen "avoq". Hvis man ikke kan huske standardformen .uvoq, kan man give "avoq" ind via trykknappen [right part /] og få forskellige bud på hvad det kan være:

 

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP: (i139,130)  [/a i2 3:10..(T)i] (2) {-a/}  /avoq : .(T)ivoq '.. (nogen/noget)'

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP(2): (i146,198)  [/a 2 10..ja] (2) {-i/}  /avoq : .javoq 'er tilbøjelig til at .., .. let'

  <føjes til ord eller navnestamme E is added to a word or a noun stem>  OseP(3): (i155,139)  [/a 2 10..u] (0/4) {-a/}  /avoq : .uvoq 'er (en/et) ..'

 

Den tredje artikel siger at "avoq" efter a (: {-a/}) kan være .uvoq . Den første artikel foreslår det "halvtransitive" tilhæng .(T)ivoq , men det føjes til en verbalstamme med Objekt (som det undertrykker). (Vi har faktisk .(T)ivoq i den endnu mere komplicerede analyse af "qajaavoq" som man får med "12".)

 

"10." betyder intransitiv, dvs. uden Objekt (= mulighed for genstandsled). "3:" angiver en 'vægt' 3 i stedet for den neutrale værdi 2 pr. morfem. Programmet foretrækker analyser med mindre vægtsum.

 

Man kan få forklaringer på de fleste tegn og termer ved at give dem ind via [input]. Hvis man vil se hvad cifrene (0/2/4) betyder, skal man give dem i parentes: "(0)" osv. En oversigt over dem findes først i [grammatik]Højrecifre og bøjninger.