Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får GroenOrd ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper: [input] [full articles +] [++] [+-] [Bdg '] [analysis -] [with Danish -+] [right part /]; til sidst kommer: [Guide] [Grammar] [vejledning] [grammatik] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nedenfor mod højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Her følger en gennemgang af de første otte trykknapper, til og med [right part /].

 

 

[input] [full articles +] [++] [+-] [Bdg ']

 

Den første trykknap foroven er [input]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det grønlandske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også pege på ordet i et vindue og dobbeltklikke på venstre museknap, eller pege og banke på musemåtten på en bærbar pc. Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Prøv nu at give ordet "qajaavoq" (uden anførselstegn). I resultatvinduet får man:

 

 looked in (double click/tap) : K35 f16 O105 B77 d121

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84;88 1)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;88 2)  * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Ordet blev fundet i Kr (r25,21) og i OseP (i84;88 1 og 2), se [vejledning]Introduktion. Det betyder åbenbart '[han]  omkommer (/ er omkommet) i kajak', på grønlandsk: "qaannakkut ajunaarpoq". F.eks. "i84;88 1" betyder 1. segment af artikel (= linje) nummer 88 i fil i84.

 

Man kan dobbeltklikke på "K35" eller "O105" og se andre opslagsord som ligner det givne. De egentlige ordbogsfiler, filerne r og i, er mere omfattende og har ikke linjerne i alfabetisk orden.

 

Programmet husker det sidste opgivne ord. Man får hele leksikonartikler hvis man giver ordet via trykknappen [full articles +], dvs. med fortegn "+":

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,88)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Giver man et ord via trykknappen [++], dvs. med fortegn "++", viser programmet også nogle henvisninger i Ose til andre artikler og ordbøger. Her er ingen, men se nedenfor under [analysis -].

 

Et dobbeltklik på "88" i "i84;88" viser også hele artiklen.

Dobbeltklik på "88" i "i84,88" (med komma) vil vise det område af ordbogsfilen i84 i et nyt vindue nedenfor mod højre. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i84,88" før man dobbeltklikker på "88". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linietal for markørens position præcis = liniens nummer i filen. (Ellers er det tit større ved visning af ordbogsfiler, hvor mange artikler fylder mere end én linie på skærmen.)

 

Dobbeltklik på "21" i "r25,21" vil tilsvarende vise det område af ordbogsfilen r21.

 

Giver man ordet via [+-], viser programmet artiklerne helt som de er i ordbogsfilerne:

 

  (r25,21)  * _qajaavoq, omkommer i kajak.

  (i84,88)  "qajaa 2 10.*{qajaq; PI 319:8 qayau-} +voq . er omkommet i kajak \ has perished in a kayak * >qajauvoq: =qáinákut =ajunârpoq; _qajau%ssoqarajoqaoq, _qajau%ngajagpoq.

 

Ordbogen P (efter den sidste "*") bliver så vist i den originale, mere detaljerede gamle retskrivning. Programmet omsætter ellers opslagene i P til den nu brugte retskrivning før de vises på skærmen.

 

Først i artiklen fra OseP (når man giver ordet via [+-]) står stammeformen. qajaa2 er en intransitiv (10.) verbalstamme (2). Den påfølgende krøllede parentes fortæller at stammen sandsynligvis er dannet af (stammen i) ordet "qajaq". "PI 319:8 qayau-" er oplysninger fra CED = Comparative Eskimo Dictionary. "qayau-" er den foreslåede (Inuit = østeskimoiske) protoform, og 319:8 er stedet hvor den står (side:nummer på siden) i 2. udgave (2010) af CED. Dobbeltklik på "8" efter "319:" viser alle forekomster af denne protoform i OseP; her er kun den ene. Man kan give termer som "PI" ind og få en kort forklaring. En samlet oversigt findes i [Guide]Abbreviations in CED. Dobbeltklik på "f16" viser en liste over protoformerne og deres sted (f.eks. 319:08) i CED.

 

Programmet søgte også det givne ord i den alfabetisk ordnede Bdg = Dansk-Grønlandsk Ordbog ved Aage Bugge m.fl. "qajaavoq" og dobbeltklik på "B77" vil vise det sted i Bdg hvor programmet opgav at finde ordet (som jo ikke er dansk). Dobbeltklik på "d121" viser stedet i en liste over alle de danske ord i Bdg.

 

Giver man et dansk eller grønlandsk ord via trykknappen [Bdg '], dvs. med fortegn "'", viser programmet de artikler i Bdg hvor ordet forekommer. Programmet viser de første indtil 50 fundne opslag i hver ordbog eller ordliste. Man kan få et andet maksimalt antal (1-200) ved at skrive det og et mellemrum foran ordet. F.eks. "3 kajak" via [Bdg '] giver:

 

  Bdg: (n12,148)  >borgerret  * naalagaaffimmi innuttaassuseq | ordet "kajak" har fået >borgerret i det danske sproq * oqaaseq qajaq danskit oqaasiinut ilanngussimavoq

  Bdg(2): (n19,171)  >efterligning  * assiliilluni suliaq, issuagaq, issuaaneq, .usaq | digtet er en >efterligning efter græsk * taallaq griikerisooq issuarlugu sanaavoq | >efterligning af en kajak * qajaasaq, qajaasiaq

  Bdg(3): (n26,45)  >forefinde  * naapippaa (ima ittoq) | han forefandt sin kajak itureven * qaanni tikippaa alissimasoq | der >forefindes mange hvaler i disse farvande * immat tamakku arfeqaqaat | >forefindes * takussaasarpoq, .qarpoq

 

 

[analysis -]

 

Giver man "qajaavoq" via trykknappen [analysis -], dvs. med fortegn "-", bliver det (forsøgt) analyseret:

 

qajaavoq, qa=jaa=voq (2 4 3)

  OseP: (i84;88 1)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;88 2)  * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click/tap) :  K r P g 0 4 11

 

Programmet viser nu også hvordan ordet deles i (grønlandske) stavelser. Den anden stavelse har 'vægt' 2+2 = 4 fordi vokalen er lang (aa). Den tredje stavelse har 'vægt' 2+1 = 3 fordi den ender på en konsonant (q). Ordet udtales med mest tryk på den tungere anden stavelse. Når ordets stavelser er lige tunge, er der mest tryk på sidste, tredjesidste, femtesidste osv. stavelse i ordet.

 

Til sidst kommer en linie med bogstaver og tal. Man kan vælge et ad gangen med et dobbeltklik, eller ved at pege og banke på musemåtten. Valg af et bogstav viser hvad programmet har fundet i den pågældende ordbog. Giver man bogstavet med "-" foran, vises artiklerne som de er i ordbogen.

 

("-qajaavoq" og) valg af "P" giver:

 

P : tekstord i Ordbogeeraq E word in the text of (Ose)P  (dobbeltklik tal efter ';' viser hele artiklen E double click on number after ';' shows the full article)

  OseP: (i84;25 12)  -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

  More (double click/tap) :  K r O g 0 4 11

 

("P" betegner også andet, som man kan få vist når der ikke er fundet noget "P" ved den sidst foretagne analyse.)

 

Valg af (tallet) "0" giver:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

 

   Analysis :  qajaa/voq/  =  qajaa2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;88)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 4 11

 

Ordet er åbenbart verbalstammen qajaa2 med endelse for indikativ, 3. person ental. Valg af "4" viser en mere sammensat analyse:

 

4

   Analysis :  qaja/a/voq/  =  qajaq4.u2.Poq1.€0  (indi,3e) [-u-]

  <qajaq4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i84;25)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -#qajaaqajarpoq | -§qajakasigaqajakua #qajapilorujussuaq | #qajarsiaq #qajarsiaa | -§qajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aannqajartaarpoq, #qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

  <.u2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'er (en/et) ..' .uvoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 0 11

 

Stammen qajaa2 kan være qajaq4 udvidet med .u2 'være (en/et) ..'. Eller "qajaavoq" kan være "qajaq" 'kajak' med tilhænget ".uvoq" 'er ..', som man plejer at sige. "qajaavoq" betyder dog ikke 'han er en kajak'; men kajakmanden er ét med sin kajak, og det ikke mindre når han hænger død i den. Senere finder man kun kajakken.

 

Dobbeltklik på et ord med fortegn (andet end "=") viser hvad der står om ordet i en anden artikel eller ordbog. Prøv, og se evt. den nærmere forklaring i [vejledning]Ordbøgerne.

 

Giver man et ord via trykknappen [full articles +], altså med kun ét "+" foran, bliver henvisningerne i Ose til andre artikler eller ordbøger udeladt:

 

  Kr: (r25,10)  §qajaq, 2. (pl. =qaannat), 1) en kajak (den eskimoiske mandfolkebåd, her altid kun til én mand og med én åre med blad i begge ender; ellers også bekendt under navnet 'bajdar'); 2) manden i sin kajak. Jvf. =umiaq.

  OseP: (i84,25)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak * >qajaq, t aannqajartaarpoq, #qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

 

[with Danish -+]

 

Giver man et ord via denne trykknap, dvs. med fortegn "-+", tager programmet også danske orddele i betragtning ved analysen. Se [vejledning]Analyse med Dansk.

 

Hvis programmet (stadig) ikke kan genkende alle det givne ords dele, tilføjer det "0" foran encifrede analysetal: 00, 01 osv. Analysetal som er større end 9 (09) vises så ikke.

 

Giver man et tal for fundne analyser med "--" umiddelbart foran, får man relations- og Rollediagrammer for de analyser i et nyt vindue. Se [grammatik]Diagrammer.

 

 

[right part /]

 

I "qajaavoq" har tilhænget ".uvoq" formen "avoq". Hvis man ikke kan huske standardformen .uvoq, kan man give "avoq" ind via trykknappen [right part /] og få nogle bud på hvad det kan være:

 

 looked in (double click/tap) : O3

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP: (i139,130)  (2) {-a/}  /avoq : .(T)ivoq '.. (nogen/noget)'

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP(2): (i146,198)  (2) {-i/}  /avoq : .javoq 'er tilbøjelig til at .., .. let'

  <føjes til ord eller navnestamme E is added to a word or a noun stem>  OseP(3): (i155,139)  (0/4) {-a/}  /avoq : .uvoq 'er (en/et) ..'

 

Den tredje artikel siger at "avoq" efter a (: {-a/}) kan være .uvoq . Den første artikel foreslår det "halvtransitive" tilhæng .(T)ivoq , men det føjes til en verbalstamme med Objekt som det undertrykker. (Vi har faktisk .(T)ivoq i den endnu mere komplicerede analyse af "qajaavoq" som man får med "11".)

 

Man kan få forklaringer til de fleste tegn og termer ved at give dem ind via [input]. Hvis man vil se hvad cifrene (0/2/4) betyder, skal man give dem i parentes: "(0)" osv. En oversigt over dem findes først i [grammatik]Højrecifre og bøjninger.