Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får GroenOrd ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper: [input] [full articles ,+] [+] [+-] [Ose ;] [Bdg '] [analysis -] [-+] [--] [right part /] [reverse g_]; til sidst kommer: [Guide] [Grammar] [vejledning] [grammatik] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nedenfor mod højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Her følger en gennemgang af de første 11 trykknapper, til og med [reverse g_]. Jeg begynder med de første 6:

 

 

[input] [full articles ,+] [+] [+-] [Ose ;] [Bdg ']

 

Den første trykknap foroven er [input]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det grønlandske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også pege på ordet i et vindue og dobbeltklikke på venstre museknap, eller man kan pege på ordet og banke på musemåtten på en bærbar pc. Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Prøv nu at give ordet "qajaavoq" (uden anførselstegn). I resultatvinduet får man:

 

 looked in (double click / tap) : K171 f30 O215 B77

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84;51 1)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i83;213 10) P * >qajaq, t aann -§qajartaarpoq, €qajarsiorpoq, &qajassiaq  |

 

Ordet blev fundet i Kr (r25,21) og i OseP (i84;51 1 og 2), se [vejledning]Introduktion. Det betyder åbenbart '[han] er omkommet i kajak'. "i84;51 1" betyder 1. segment af artikel (= linje) nummer 51 i fil i84. Det 2. segment er fra den rent grønlandsksprogede ordbog P.

 

Et dobbeltklik på det straks viste "K171" viser en alfabetisk ordnet udgave af leksikon Kr. Et dobbeltklik på "O215" viser en alfabetisk ordnet udgave af leksikon Ose(P).

 

Programmet husker det sidst opgivne ord. Man får (næsten) hele artikler hvis man giver ordet via trykknappen [full articles ,+], dvs. med fortegn ",+":

 

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Giver man ordet via [+], får man en mere fuldstændig OseP og ikke Kr:

 

  OseP: (i84,51)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Den engelske oversættelse kommer med.

 

Et dobbeltklik på "51" i "i84;51" viser også hele artiklen. Dobbeltklik på "51" i det nu viste "i84,51" (med komma) vil vise det område af ordbogsfilen i84 i et nyt vindue midt på skærmen. Ordbogens linjer (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i84,51" før man dobbeltklikker på "51". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linjetal for markørens position præcis = linjens nummer i filen. (Ellers er det tit større ved visning af ordbogsfiler, hvor mange artikler fylder mere end én linje på skærmen.)

 

Dobbeltklik på "21" i "r25,21" vil tilsvarende vise det område af ordbogsfilen r21.

 

Giver man ordet via trykknappen [+-], viser programmet artiklerne som de er i ordbogsfilerne:

 

  (r25,21)  * _qajaavoq, omkommer i kajak.

  (i84,51)  "qajaa 2 10.*{qajaq; PI 319:8 qayau-} +voq . er omkommet i kajak \ has perished in a kayak * >qajauvoq: =qáinákut =ajunârpoq; _qajau%ssoqarajoqaoq, _qajau%ngajagpoq.

 

Ordbogen P (efter den sidste "*") står i den originale, mere detaljerede gamle retskrivning (men man skal udelade "%" [og "+"] inde i ordene). Programmet omsætter ellers P til den nu brugte retskrivning før den vises på skærmen.

 

Først i artiklen fra OseP (når man giver ordet via [+-]) står stammeformen. qajaa2 er en intransitiv (10.) verbalstamme (2). Den påfølgende krøllede parentes fortæller at stammen sandsynligvis er dannet af (stammen i) ordet "qajaq". "PI 319:8 qayau-" er oplysninger fra CED = Comparative Eskimo Dictionary. "qayau-" er den foreslåede (Inuit = østeskimoiske) protoform, og 319:8 er stedet hvor den står (side:nummer på siden) i 2. udgave (2010) af CED. Dobbeltklik på "8" efter "319:" viser alle forekomster af denne protoform i OseP; her er kun den ene. Man kan give termer som "PI" ind og få en kort forklaring.

 

("qajaavoq" og) dobbeltklik på "f30" viser stedet i en liste over protoformerne - men "qajaavoq" er ikke en protoform.

 

Ose indeholder to grønlandsk-danske ordbøger, nemlig O og s = S, se [vejledning]Introduktion. " . " efter ordet betyder at det står i dem begge, og så vises kun O og (når man ikke giver ordet via [full articles ,+]) den engelske oversættelse e af s. Man kan få s at se ved at give ordet via trykknappen [Ose ;], dvs. med fortegn ";":

 

  (s94,114)  "qajaavoq    >qajaavoq . er omkommet i kajak

 

Her siger O og s altså det samme.

 

Programmet søgte også det givne ord i den alfabetisk ordnede Bdg = Dansk-Grønlandsk Ordbog (1960). "qajaavoq" og dobbeltklik på "B77" vil vise det sted i Bdg hvor programmet opgav at finde ordet, som jo ikke er dansk.

 

Giver man et dansk eller grønlandsk ord via trykknappen [Bdg '], dvs. med fortegn "'", viser programmet de artikelsegmenter i Bdg hvor ordet forekommer. Programmet viser de første indtil 100 fundne segmenter. Som forklaret kan man skrive et andet maksimalt antal (1-200) og et mellemrum foran ordet som man giver ind. F.eks. "3 kajak" via [Bdg '] giver:

 

  Bdg: (n11,331 302)  ordet "kajak" har fået >borgerret i det danske sproq * oqaaseq qajaq danskit oqaasiinut ilanngussimavoq

  Bdg(2): (n18,365 303)  >efterligning af en kajak * qajaasaq, qajaasiaq

  Bdg(3): (n25,255 302)  han forefandt sin kajak itureven * qaanni tikippaa alissimasoq |

 

Der kan også være flere danske opslagsord i Bdg. "3 gå" via [input] giver for eksempel:

 

 looked in (double click / tap) : K58 f23 O67 B35

  Bdg: (n35;89 1)  >gå >gik >gået * ingerlavoq, pisuppoq |

  Bdg(2): (n35;91 1)  >gå af * soraarniarpoq, soraassaaq |

  Bdg(3): (n35;93 1)  >gå an * ajornavianngilaq, ajussasimanngilaq |

 

"3 gå" via [full articles ,+] eller [+] giver hele artikler.

 

Hvis man giver et dansk ord via trykknappen [Ose ;], viser programmet de første indtil 100 artikelsegmenter i Ose(P) hvor ordet forekommer. Igen kan man skrive et andet maksimalt antal (1-200) og et mellemrum foran ordet. F.eks. "3 kajak" via [Ose ;] giver:

 

  OseP: (i2;16 2)  =qaanni >assattorpaa : S han banker på sin kajak (for at blive hørt)

  OseP(2): (i2;48 1)  {cf. assakarpoq; PI 11:4 akSagiitkutaq} >assagiikkut . harpunholder (på en kajak) *

  OseP(3): (i3;66 1)  {ajappaa 'støder det fra sig'; PE 63:2 ayagaR} >ajaaq . tværtræ (på en kajak), tværbjælke (på et skib) |

 

 

[analysis -]

 

Giver man "qajaavoq" via trykknappen [analysis -], dvs. med fortegn "-", bliver det (forsøgt) analyseret:

 

qajaavoq, qa=jaa=voq (2 4 3)

  OseP: (i84;51 1)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;51 2) P * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click / tap) :  K r p g 0 4 11

 

Programmet viser nu også hvordan ordet deles i (grønlandske) stavelser. Den anden stavelse har 'vægt' 2+2 = 4 fordi vokalen er lang (aa). Den tredje stavelse har 'vægt' 2+1 = 3 fordi den ender på en konsonant (q). Ordet udtales med mest tryk på den tungere anden stavelse. Når ordets stavelser er lige tunge, er der mest tryk på sidste, tredjesidste, femtesidste osv. stavelse i ordet.

 

Til sidst kommer en resultatlinje med bogstaver og tal. Man kan vælge et ad gangen med et dobbeltklik, eller ved at pege på bogstavet/tallet og banke på musemåtten. Valg af et bogstav viser hvad programmet har fundet i den pågældende ordbog.

 

("-qajaavoq" og) valg af "p" giver:

 

p : tekstord i Ordbogeeraq E word in the text of (Ose)P  (dobbeltklik tal efter ';' viser hele artiklen E double click on number after ';' shows the full article)

  OsP: (i83;213 12)  -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

  More (double click / tap) :  K r O g 0 4 11

 

Programmet viser de første indtil 100 artikelsegmenter i Kr, OseP eller Bdg hvor ordet forekommer. Vil man have et andet maksimalt antal (1-200), skal man skrive det og et mellemrum foran ordet som man giver ind til analyse.

 

Valg af (ciffer) 0 giver:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

 

   Analysis :  qajaa/voq/  =  qajaa2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;51 1)  {qajaq; PI 319:8 qayau-} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click / tap) :  K r O p g 4 11

 

Ordet er åbenbart verbalstammen qajaa2 med endelse for indikativ, 3. person ental. Valg af "4" viser en dybere analyse:

 

4

 

   Analysis :  qaja/a/voq/  =  qajaq4.u2.Poq1.€0  (indi,3e) [-u-]

  <qajaq4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i83;213 1)  {PE 319:5 qayaR} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) |

  <.u2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'være (en/et) ..' .uvoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click / tap) :  K r O p g 0 11

 

Stammen qajaa2 kan være qajaq4 udvidet med .u2 'være (en/et) ..'. Eller "qajaavoq" kan være "qajaq" 'kajak' med tilhænget ".uvoq" 'er (en/et) ..', som man plejer at sige. "qajaavoq" betyder dog ikke 'han er en kajak'; men kajakmanden er ét med sin kajak, og det ikke mindre når han hænger død i den. Senere finder man kun kajakken.

 

Man kan få hele artiklen i83;213 ved at dobbeltklikke på linjenummeret (213) efter "i83;". Ved at dobbeltklikke på linjenummeret efter det nu viste "i83," (med komma) får man ordbogsfilen i83 i et nyt vindue midt på skærmen. Her kan man se stammeformen.

 

 

[-+] [--]

 

Giver man et ord via trykknappen [-+], dvs. med fortegn "-+", tager programmet også danske orddele i betragtning ved analysen. Se [vejledning]Analyse med Dansk.

 

Hvis programmet (stadig) ikke kan genkende alle det givne ords dele, tilføjer det "0" foran encifrede analysetal: 00, 01 osv. Analysetal som er større end 09 vises så ikke.

 

Giver man et tal for fundne analyser (her 0 eller 4) via trykknappen [--], får man relations- og Rollediagrammer for de analyser i et nyt vindue. Se [grammatik]Diagrammer.

 

 

[right part /]

 

I "qajaavoq" har tilhænget ".uvoq" formen "avoq". Hvis man ikke kan huske standardformen .uvoq, kan man give "avoq" via trykknappen [right part /] og få nogle bud på hvad det kan være:

 

 looked in (double click / tap) : O6

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP: (i139,127 1)  (2) {-a/}  /avoq : .(T)ivoq '.. (nogen/noget)'

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP(2): (i146,225 1)  (2) {-i/}  /avoq : .javoq 'er tilbøjelig til at .., .. let'

  <føjes til ord eller navnestamme E is added to a word or a noun stem>  OseP(3): (i155,177 1)  (0/4) {-a/}  /avoq : .uvoq 'er (en/et) ..'

 

Den tredje artikel siger at "avoq" efter a (: {-a/}) kan være .uvoq . Den første artikel foreslår det "halvtransitive" tilhæng .(T)ivoq , men det føjes til en verbalstamme med Objekt som det undertrykker. (Vi har faktisk .(T)ivoq i den endnu mere komplicerede analyse af "qajaavoq" som man får med "11".)

 

Man kan få forklaringer til de fleste tegn og termer ved at give dem ind via [input]. Hvis man vil se hvad cifrene (0/2/4) for syntaktisk klasse betyder, skal man give dem i parentes: "(0)" osv. En oversigt over dem findes først i [grammatik]Højrecifre, bøjninger og tilhæng.

 

 

[reverse g_]

 

Giver man et ord via denne trykknap, bliver det vendt om og søgt i en baglæns grønlandsk ordliste. Med "qajaavoq" får vi:

 

qajaavoq, reverse: qovaajaq

 looked in (double click / tap): a138

 

Dobbeltklik på "a138" vil nu vise de grønlandske opslagsord i filerne O som ligner "qajaavoq" på højre side.