Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får SuomiTan ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper: [F-D,D-F] [full articles +] [+-] [,+] [(D-)F _] [(F-)D ,] [analysis -] [F reverse k_] [D reverse b_] [vejledning] [Guide] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nedenfor mod højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Her følger en gennemgang af de første ni trykknapper, til og med [D reverse b_]. Vi begynder med de første fire:

 

 

[F-D,D-F] [full articles +] [+-] [,+]

 

Den første trykknap foroven er [F-D,D-F]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det finske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også pege på ordet i et vindue og dobbeltklikke på venstre museknap, eller banke på musemåtten på en bærbar pc. Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Prøv nu at give ordet "ahkera" (uden anførselstegn). I resultatvinduet får man:

 

 looked in (double click / tap) : I2 o4 s1 T1 n3 y26

  suomi:  (i2;271 1) >ahkera  . flittig _ |

 

Ordet er åbenbart finsk (suomi) og betyder 'flittig'. "i2;271 1" betyder 1. segment af artikel (= linje) nummer 271 i fil i2. "_" fortæller at den dansk-finske ordbog siger noget (mere) om ordet, se under [(D-)F _] [(F-)D ,] nedenfor.

 

Programmet husker det sidste ord som man gav det. Man får hele artiklen hvis man giver ordet via trykknappen [full articles +], dvs. med fortegn "+":

 

   (i2,271) >ahkera  . flittig _ | >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti | ;ahkeraliisa

 

Grundordet er "ahkera". De følgende ord med fortegn ">" er afledninger (johdokset) af det. "ahkeraliisa" (med fortegn ";") er en sammensætning (yhdyssana = compound) af "ahkera" og "liisa" af navnet 'Liisa'. Det er det finske navn på planten flittiglise (Impatiens).

 

Giver man et ord via trykknappen [+-], får man artiklerne som de er i ordbogen:

 

  (i2,271)  "ahkera  . flittig _ | >aherrus >ahertaa >ahertaja +sti | &liisa

 

Alternativt kan man dobbeltklikke på det "I2" som bliver vist allerførst når man giver "ahkera" via trykknappen [F-D,D-F]. Så får man det område af leksikonfil i2 i et nyt centralt vindue. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-" før man dobbeltklikker på "I2" ("-" findes nederst til højre på tastaturet). Det viste linietal for markørens position er så = liniens nummer i filen.

 

Giver man et ord via trykknappen [,+], vises kun lommeordbogen og plantenavnene:

 

   (i2,271) >ahkera  . flittig

 

 

[(D-)F _] [(F-)D ,]

 

"ahkera" via [F-D,D-F] og dobbeltklik på "s1" viser de steder i den dansk-finske ordbog hvor ordet "ahkera" (eventuelt) forekommer. Man kan også give ordet via trykknappen [(D-)F _], dvs. med fortegn "_":

 

  dansk:  (t8,256) >flink . kiltti, ystävällinen, kelpo; hyvä, ahkera

  dansk(2):  (t8,271) >flittig . ahkera

  dansk(3):  (t22,336) >morakker . liian ahkera työntekijä

  dansk(4):  (t22,537) >myreflittig . ahkera kuin muurahainen

 

Man får nogle synonymer og eksempler på ordets brug. "_" efter et finsk ord siger at der står noget (mere) om det i den dansk-finske ordbog. Der er også en del finske ord med fortegn "_", som ellers kun ville stå i den dansk-finske ordbog.

 

F.eks. "flittig" via [F-D,D-F] og dobbeltklik på "y46" viser de steder i den finsk-danske ordbog hvor ordet "flittig" (eventuelt) forekommer. Man kan også give ordet via trykknappen [(F-)D ,], dvs. med fortegn ",":

 

  suomi:  (i2;271 1) >ahkera  . flittig _ |

  suomi(2):  (i91,303) >uuras  . flittig, ihærdig

  suomi(2):  (i92;19 1) >uuttera  . flittig, driftig _ _uutteroida |

 

Fortegnet "," bruges ved danske plantenavne i den dansk-finske ordbog; de fuldstændige navne står i den finske ordbog, se sidste del af [vejledning]Ordsammensætninger.

 

 

[analysis -]

 

Giver man et finsk eller dansk ord via trykknappen [analysis -], bliver det (forsøgt) analyseret i finske eller danske dele. "ahkera" via [analysis -] giver således:

 

  suomi:  (i2;271 1) >ahkera  . flittig _ |

  suomi(2):  (i2,272) >ahkeraan 0 (=ahkera)

 

  More (double click / tap) :  s y 0

 

Programmet viser nu alle forekomster af ordet "ahkera" med fortegn i den finske ordbog (I = filerne i). "ahkeraan" er ental, illativ af den stamme man har i "ahkera". Programmet kan ikke analysere illativformer, men "ahkeraan" er opslagsord i Kielitoimiston sanakirja - som blot siger at formen "ahkerasti" er mere almindelig.

 

"s" i den afsluttende resultatlinje betyder at programmet har fundet ordet i den dansk-finske ordbog (T), jvf. ovenfor under [(D-)F _] [(F-)D ,]. Dobbeltklik på "s" giver:

 

s : Finnish words in the text of T

  dansk:  (t8,256) >flink . kiltti, ystävällinen, kelpo; hyvä, ahkera

  dansk(2):  (t8,271) >flittig . ahkera

  dansk(3):  (t22,336) >morakker . liian ahkera työntekijä

  dansk(4):  (t22,537) >myreflittig . ahkera kuin muurahainen

 

  More (double click / tap) :  o y 0

 

Dobbeltklik på "y" giver:

 

y : Danish words in the text of I

  suomi:  (i1,115) >/sti 0 * 4.sti0 . helposti (helppo), ahkerasti (ahkera), sydämellisesti (sydämellinen), kahdesti (kaksi), kolmasti (kolmas)

  suomi(2):  (i1,125) >/taa 2 >/tää 2 * 4.tA2 . huoltaa (huoli), ymmärtää (ympäri), hirttää (hirsi), autuuttaa (autuus), sairastaa (sairas), kaunistaa (kaunis), suomalaistaa (suomalainen), ahertaa (ahkera), paimentaa (paimen)

 

  More (double click / tap) :  o s 0

 

Ordet "ahkera" er fundet i to eksempler på afledningsmorfemer; "ahkerasti" og "ahertaa" er begge dannet af "ahkera" ved afledning. Finske ord i den slags eksempler på afledningsmorfemer står undtagelsesvis uden fortegn i den finsk-danske ordbog (I), som om de var danske.

 

Dobbeltklik på (ciffer) "0" får programmet til at vise den (eller de) enkleste analyse(r):

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  ahkera/  =  ahkera4.€0  (s,n)

  suomi:  (i2;271 1) >ahkera  . flittig _ |

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  o s y

 

Ordet "ahkera" analyseres som nominalstammen ahkera4 med nulendelsen (4).€0 for (singular, nominative =) ental, nominativ ("€" = substansen nul). Oversættelsen viser (danskkyndige) at ordet er et adjektiv (tillægsord). Finske tillægsord og navneord tager de samme bøjningsendelser. Finske adjektiver har desuden gradbøjning, men det behandles her som afledning.

 

Det første ord i hver artikel er som sagt et grundord (eller et præfiks). Efter det står der to blanktegn (mellemrum), og ofte et ciffer 0/1/2/4/5 imellem dem.

 

Efter "ahkera" først i artiklen står der kun de to blanktegn, for stammen er nominal og har den (for nominalstammer med den form i ental, nominativ) mest almindelige bøjning. Nominer med mere speciel (men regelmæssig) bøjning står med ciffer 4 eller sjældnere 5 efter. F.eks. "suomi" er suomi 4 i ordbogen og "suomen" i ental, genitiv. "parfait" er parfait 5 i ordbogen og "parfait'n" i ental, genitiv.

 

Ciffer 2 mellem de to blanktegn kendetegner verber med endelse for 1. infinitiv, se nedenfor. Alle andre grundord står med ciffer 0 (eller undertiden 1) efter i den finsk-danske ordbog. Et eksempel er "ahkeraan" ovenfor.

 

I den dansk-finske ordbog står der ikke (eventuelt) ciffer og ekstra mellemrum efter grundordet; alle stammer har klasse 0 på højre side. Enkelte små ord (f.eks. "de") skrives dog med 1 efter for at undertrykke falske analyser. Også i den finske ordbog står der ciffer 1 (her: i stedet for 0) efter enkelte små ord som (normalt) ikke kan kombinere med andre.

 

Grundordet for finske verbalstammer (verbum = udsagnsord) er stammen med endelsen (2).TA0 for første infinitiv (navnemåde), og med ciffer 2 imellem de følgende to blanktegn. Prøv f.eks. at give "ahkeroida" via trykknappen [analysis -]:

 

  suomi:  (i2;273 1) >ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage _ |

 

  More (double click / tap) :  s 0 2 7

 

Dobbeltklik på "s" giver nu:

 

s : Finnish words in the text of T

  dansk:  (t3,41) >beflitte =sig: ahkeroida, ponnistella, yrittää

 

  More (double click / tap) :  o 0 2 7

 

Dobbeltklik på "0" giver:

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  ahkeroi/da  =  ahkeroi2.TA0  (TA)

  suomi:  (i2;273 1) >ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage _ |

  <.TA0  first infinitive>

 

  More (double click / tap) :  o s 2 7

 

Ordet er åbenbart verbalstammen ahkeroi2 med den nævnte endelse.

 

Dobbeltklik på "2" giver en dybere analyse af "ahkeroida":

 

2

   Analysis :  ahker/oi/da  =  ahkera4.Oi2.TA0  (TA)

  suomi:  (i2;271 1) >ahkera  . flittig _ |

  <.Oi2  ikävöidä (ikävä), tupakoida (tupakka), pysäköidä (pysäkki), ennakoida (ennakko), ihannoida (ihanne), hopeoida (hopea)>

  <.TA0  first infinitive>

 

  More (double click / tap) :  o s 0 7

 

Verbalstammen ahkeroi2 er formentlig ahkera4 udvidet med afledningsmorfemet (4).Oi2 . Afledningsmorfemernes betydning vises kun med nogle eksempler. Man kan også give f.eks. "/da" og "/oida" ind.

 

"ahkeroida" via [full articles +] giver:

 

   (i2,273) >ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage _ | >ahkerointi

 

Ordet har fået sin egen artikel fordi det står (med oversættelse) i lommeordbogen. Jeg kunne også have delt artiklen for "ahkera" op i to, nemlig

 

      >ahkera  . flittig _ | >ahkerasti | ;ahkeraliisa

og

      >ahertaa 2 | >aherrus >ahertaja

 

Nogle artikler begynder med to eller flere ligeberettigede grundord; f.eks. "manner" via [full articles +] giver:

 

  (i49,202) >manner  >mantere  . fastland _ | >mantereinen >mantereisuus | ;mannerilmasto _ | ;mannerjalusta ;mannerjää | ;mannerjäätikkö _ | ;mannerlaatta ;mannerliikunto | ;mannerrinne ;mannervaltio

 

"_" efter "mannerilmasto" og "mannerjäätikkö" betyder at der er en oversættelse i den dansk-finske ordbog. Som forklaret ovenfor kan man få den frem ved at (dobbeltklikke og) give ordet via trykknappen [(D-)F _]

 

Hvis man giver programmet f.eks. "mantereinen" til analyse, finder det også stammen mantere4 og analyserer ordet korrekt:

 

  suomi:  (i49,202 2)  >mantereinen >mantereisuus |

 

  More (double click / tap) :  0 6 7 8 9 11 12

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  mantere/inen/  =  mantere4.inen4.€0  (s,n)

  suomi:  (i49;202 1) >manner  >mantere  . fastland _ |

  <.inen4  aikainen (aika), hikinen (hiki), jäinen (jää), luinen (luu), käteinen (käsi), paksuinen (paksu), hopeinen (hopea), alipaineinen (alipaine)>

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click / tap) :  o 6 7 8 9 11 12

 

 

[F reverse k_] [D reverse b_]

 

Giver man et ord via [F reverse k_] eller [D reverse b_], bliver det vendt om og søgt i en baglæns liste over finske hhv. danske opslagsord. "ahkerointi" via [F reverse k_] giver således:

 

ahkerointi, käänteinen : itniorekha

 looked in (double click / tap) : a77

 

Dobbeltklik på "a77" vil nu vise alle de finske ord i den finsk-danske ordbog som ligner "ahkerointi" på højre side.

 

"käänteinen" via [full articles +] giver:

 

   (i42,85) >käänne  . vending, drejning; (=tien) kurve, sving; (=vaatteen) opslag _ _käänteessä | %käänteinen | ;käännekohta . vendepunkt _ | ;käännepiste

   (i42,90) >käänteinen  . omvendt | >käänteisesti >käänteistää

 

(Finske ord der indgår i en artikel for en anden finsk stamme skrives normalt med fortegn "="; og tilsvarende for danske ord i den dansk-finske ordbog.)

 

Dobbeltklik på "_käänteessä" giver:

 

   dansk:  (t14,154) >håndevending : =i =en >håndevending = käden käänteessä

 

"käänteinen" 'omvendt' er en afledning af "käänne"; "%käänteinen" (med fortegn "%" svarende til "-" i Kielitoimiston sanakirja) betyder at det forekommer som andetled i sammensætninger.

 

"käänteis-" (eller f.eks. "käänteisarvo") via [full articles +] giver:

 

   (i42,91) >käänteis-  (=käänteinen) : ;käänteisarvo ;käänteisluku | ;käänteisnäyttö ;käänteissanakirja

 

I disse sammensætninger er käänteinen4 førsteled. Der er indsat skilletegn "| " sådan at intet segment indeholder mere end 3 ord med fortegn ";".