Forkortelser i lommeordbogen:

/ Abbreviations in the pocket dictionary:

 

 LYHENNE - LYHENTÄMÄTÖN :

 

 a.  -  adjektiivi

 alat.  -  alatyylinen

 amm.  -  ammattinimike

 anat.  -  anatomia

 ark.  -  arkikielessä

 arkeol.  -  arkeologia

 atk  -  automaattinen tietojenkäsittely

 biol.  -  biologia

 dipl.  -  diplomatia

 el.  -  eläintiede

 ent.  -  entinen

 erik.  -  erikoismerkitys

 fon.  -  fonetiikka

 fys.  -  fysiikka

 geol.  -  geologia

 halv.  -  halventavasti

 heng.  -  hengellinen kieli

 hist.  -  historia

 jhk  -  johonkin

 jkhun  -  johonkuhun

 jk  -  jokin

 jksik  -  joksikin

 jku  -  joku

 jllak  -  jollakin

 jklla  -  jollakulla

 jllek  -  jollekin

 jklle  -  jollekulle

 jltak  -  joltakin

 jnak  -  jonakin

 jnk  -  jonkin

 jkn  -  jonkun

 jssak  -  jossakin

 jstak  -  jostakin

 jksta  -  jostakusta

 jtak  -  jotakin

 jkta  -  jotakuta

 kal.  -  kalastus

 kasv.  -  kasvitiede

 kaup.  -  kaupallinen

 ks.  -  katso

 kem.  -  kemia

 kiel.  -  kielioppi

 kirjanp.  -  kirjanpito

 kirjap.  -  kirjapainoala

 kirk.  -  kirkollinen

 korttip.  -  korttipelit

 koul.  -  koulussa

 kuv.  -  kuvakielessä

 kuvat.  -  kuvataide

 käs.  -  käsityöt

 lak.  -  lakikieli

 lyh.  -  lyhenne

 läh.  -  lähinnä

 lääk.  -  lääketiede

 mat.  -  matematiikka

 mer.  -  merenkulku

 met.  -  metalliala

 miner.  -  mineralogia

 mus.  -  musiikki

 myt.  -  mytologia

 ngn nogen  -  jokin

 ngt noget  -  jokin

 oik.  -  oikeustiede

 pol.  -  politiikka

 prees.  -  preesens

 puh.  -  puhelinala

 puut.  -  puuteollisuus

 raam.  -  raamatullinen

 rad.  -  radioala

 rak.  -  rakennusala

 rel.pron.  -  relatiivipronomini

 ruok.  -  ruokatalous

 sot.  -  sotilasala

 s.  -  substantiivi

 sähk.  -  sähköala

 t.  -  tai

 tal.  -  talouselämä

 teatt.  -  teatteri

 tekn.  -  tekniikka

 tekst.  -  tekstiiliala

 täht.  -  tähtitiede

 urh.  -  urheilu

 usk.  -  uskonto

 valok.  -  valokuvaus

 vanh.  -  vanhentunut

 voim.  -  voimistelu