Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får Grønlændernes Ord ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen: [input] [full articles] [as in the dictionary] [analysis] [found] [right part] [reverse] [full analysis]. Til sidst kommer: [Guide] [Grammar] [vejledning] [grammatik] Window. Her følger en gennemgang af den første gruppe.

 

Inde i det store vindue er der et vindue til resultater foroven til venstre, og et vindue til vejledning og ordbøger nede til højre. Der dannes et nyt resultatvindue når man giver programmet et ord til analyse; de gamle ligger bagved. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Det aktuelle resultatvindues (nye) indhold bliver kopieret i en fil med efternavnet ".txt" i den mappe GroenOrd hvor programmet ligger. Vælger man en fil fra [vejledning] eller [grammatik], bliver den også kopieret. Bagefter kan man (se og) udskrive disse filer med Notebook eller lignende. De bliver slettet når man starter programmet igen.

 

 

[input]

 

Den første trykknap foroven hedder [input]; klikker man på den (eller trykker på Alt F1), viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det grønlandske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også markere et ord i et vindue og klikke på [input]. Eller man kan dobbeltklikke på ordet med musen, evt. efter selv at have skrevet det i et resultatvindue.

 

Ved opstart har programmet tilsyneladende fået ordet "qajaavoq". I resultatvinduet står der:

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K171 f30 O216 B76

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

("E" = Engelsk: ). Dobbeltklik på "K171", "O216" eller "B76" vil vise det sted i en ordbog hvor programmet stoppede sin søgen efter det givne ord. Ordbogen bliver vist i et nyt vindue forneden til højre, hvor man selv kan søge videre.

 

Programmet fandt det givne ord i Kr (r25,21) og OseP (i84;266 1 og 2), se [vejledning]Introduktion. Ordet betyder åbenbart '(han)  omkommer (/ er omkommet) i kajak'.

 

"i84;266 1" betyder 1. segment af artikel nummer 266 i fil i84. Man får hele leksikonartiklen i84,266 ved at dobbeltklikke på artikelnummeret ("266") efter "i84;":

 

  OseP: (i84,266)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Dobbeltklik på "266" efter "i84," (med komma) viser derimod det område af ordbogsfilen i84 i et nyt vindue forneden til højre. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i84,266" før man dobbeltklikker på "266". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linietal for markørens position præcis = liniens nummer i filen.

 

 

[full articles]

 

Programmet husker det sidste ord som man gav det. Man får også hele artikler hvis man giver ordet via trykknappen [full articles] (eller Alt F2):

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K171 f30 O216 s140 e98 P40 B76 d68 g294

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,266)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Nu har programmet søgt i nogle flere lister med ord i ordbøgernes tekst. Dobbeltklik på ”g294” vil f.eks. vise nogle forekomster af ordet i den grønlandske del af Bdg.

 

Den kantede parentes først i artiklen for "qajaavoq" fra OseP indeholder ordbogens stammeform. qajaa2 er en intransitiv (10.) verbalstamme (2). Den påfølgende krøllede parentes fortæller at stammen sandsynligvis er dannet af stammen i ordet "qajaq". "PI 319:8 qayau- +" er oplysninger fra CED = Comparative Eskimo Dictionary. "319:8" (eller dobbeltklik på "8" efter "319:") giver:

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : f13

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(CED)(2): (i84,267)  [ ] {PI 319:8 qayau- 'capsize in kayak'; cf. umiuvoq, on which this may be based by analogy}

 

Det andet opslag er en fortsættelse svarende til "+" i det første; "qajaavoq" kan være dannet af "qajaq" i analogi med "umiuvoq" af "umiaq".

 

qayau- er den foreslåede (Inuit = østeskimoiske) protoform, og 319:8 er stedet hvor den står (side:nummer på siden) i 2. udgave (2010) af CED. Man kan også dobbeltklikke på protoformen. Når den ender på bindestreg ("-") som her, skal man dobbeltklikke på den.

 

Man kan også give termer som "PI" ind og få en kort forklaring. En samlet oversigt findes i [Guide]Abbreviations in CED.

 

Navnemåden "omkomme" er opslagsord i leksikon Bdg:

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K143 f28 O178 B67

  Bdg: (n67;135 1)  omkomme  p* ajunaarluni toquvoq |

 

Med et dobbeltklik på "135" efter "n67;", eller ved at give ordet via [full articles], får man hele artiklen:

 

  Bdg: (n67,135)  omkomme  p* ajunaarluni toquvoq | omkomme> af kulde * qiuvoq | omkomme> i kajak * qajaavoq

 

"p" betyder at ordet også er opslagsord i Ordbogen, se [vejledning]Introduktion.

 

 

[as in the dictionary]

 

Giver man et ord via trykknappen [as in the dictionary], viser programmet artiklerne som de er i ordbøgerne:

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K171 f30 O216 s140 e98 P40 B76 d68 g294

  (r25,21)  * _qajaavoq, omkommer i kajak.

  (i84,266)  "qajaa 2 10.*{qajaq; PI 319:8 qayau- +} +voq . er omkommet i kajak \ has perished in a kayak * >qajauvoq: =qáinákut =ajunârpoq; _qajau%ssoqarajoqaoq, _qajau%ngajagpoq.

 

Så kan man se ordbogen P (efter den sidste "*") i den mere detaljerede gamle retskrivning. Dobbeltklik på "c134" viser den også. Programmet omsætter ellers opslagene i P til den nu brugte retskrivning før de vises på skærmen.

 

 

[analysis] [found]

 

Giver man et ord ind via trykknappen [analysis] (eller Alt F3), bliver det (forsøgt) analyseret. Der dannes et nyt resultatvindue, og programmet viser nu også hvordan ordet deles i (grønlandske) stavelser. Prøv med "qajaavoq" igen:

 

qajaavoq, qa=jaa=voq (2 4 3)

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K171 O216 s140 e98 P40 B76 d68 g294

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  K r P g 0 5 12

 

Ordets anden stavelse har 'vægt' 2+2 = 4 fordi vokalen er lang (aa). Den tredje stavelse har 'vægt' 2+1 = 3 fordi den ender på en konsonant (q). Ordet udtales med mest tryk på den tungere anden stavelse. Når ordets stavelser er lige tunge, er der mest tryk på sidste, tredjesidste, femtesidste osv. stavelse i ordet.

 

Til sidst kommer en linie med bogstaver og tal. Man kan dobbeltklikke eller vælge via [found].

 

Valg af et bogstav viser hvad programmet har fundet i den pågældende ordbog. Giver man bogstavet med "-" foran (eller via [analysis]), vises artiklerne som de er i ordbogen. Programmet viser de første op til 40 forekomster af det givne ord i hver ordbog. Man kan også skrive et andet maksimalt antal mellem 1 og 200 foran ordet, f.eks. "10 gå".

 

Valg af "P" giver:

 

P : tekstord i Ordbogeeraq E word in the text of (Ose)P  (dobbeltklik tal efter ';' viser hele artiklen E double click on number after ';' shows the full article)

  OseP: (i84;201 12)  [qa Naq4 qajaq] -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  K r O g 0 5 12

 

Valg af (tallet) "0" giver:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

   Analysis :  qajaa/voq/  =  qajaa2.Poq1.¤0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;266)  {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.¤0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  K r O P g 5 12

 

Ordet er åbenbart verbalstammen qajaa2 med endelse for indikativ, 3. person ental. Valg af "5" viser en mere kompliceret analyse:

 

5

   Analysis :  qaja/a/voq/  =  qajaq4.u2.Poq1.¤0  (indi,3e) [-u-]

  <qajaq4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i84;201)  {PE 319:5 qayaR +} >qajaq . kajak S (med mand i) E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -#qajaaqajarpoq | -§qajakasigaqajakua | #qajapilorujussuaq #qajarsiaq | #qajarsiaaqajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aannqajartaarpoq, #qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

  <.u2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'er ..' .uvoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.¤0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  K r O P g 0 12

 

Stammen qajaa2 kan være qajaq4 udvidet med .u2 'være (en/et) ..'. Eller "qajaavoq" kan være "qajaq" 'kajak' med tilhænget ".uvoq" 'er ..', som man plejer at sige. Man kan give dem ind hver for sig ved at dobbeltklikke på dem. "qajaavoq" betyder dog ikke "han er en kajak"; men kajakmanden er ét med sin kajak, og det ikke mindre når han hænger død i den. Senere finder man kun kajakken.

 

Med "12" får man en endnu mere kompliceret analyse.

 

Dobbeltklik på et ord med fortegn "¤"/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&"/"%"/"-%" viser umiddelbart hvad der står om ordet i en anden artikel eller ordbog. Man kan prøve sig frem og se en nærmere forklaring i [vejledning]Ordbøgerne.

 

Man kan også give f.eks. "qajaangajappoq" ind via [analysis]:

 

 qajaangajappoq, qa=jaa=nga=jap=poq (2 4 2 3 3)

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : K171 O216 s140 e98 P40 B76 d68 g294

  OseP: (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  0 1 5 6 8 12

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

   Analysis :  qajaa/ngajap/poq/  =  qajaa2.ngajak2.Poq1.¤0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;266)  {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.ngajak2  udvider verbalstamme E expands a verbal stem>  '.. næsten/omtrent' .ngajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.¤0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  Mere/More (dobbeltklik / double click):  O 1 5 6 8 12

 

(I den sidste linie med tal og bogstaver står bogstavet O og ikke tallet 0.) Ordet betyder sandsynligvis 'han var nær omkommet i kajak'.

 

 

[right part]

 

I "qajaavoq" har .uvoq fået formen "avoq". Hvis man ikke kan huske standardformen .uvoq, kan man give "avoq" ind via trykknappen [right part] og få forskellige bud på hvad det kan være:

 

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : O7

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP: (i137,15)  [/a i2 3:10..(T)i] (2) {-a/}  /avoq : .(T)ivoq '.. (nogen/noget)'

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP(2): (i146,156)  [/a 2 10..ja] (2) {-i/}  /avoq : .javoq 'er tilbøjelig til at .., .. let'

  <føjes til ord eller navnestamme E is added to a word or a noun stem>  OseP(3): (i156,176)  [/a 2 10..u] (0/4) {-a/}  /avoq : .uvoq 'er ..'

 

Det tredje opslag siger at "avoq" efter a (: {-a/}) kan være .uvoq . Det første opslag siger at det også kan også være det "halvtransitive" tilhæng .(T)ivoq , men det føjes til en verbalstamme med Objekt (som det undertrykker). (Vi har faktisk .(T)ivoq i den endnu mere komplicerede analyse af "qajaavoq" som man får med "12".)

 

"10." betyder intransitiv, dvs. uden Objekt. "3:" angiver en 'vægt' 3 i stedet for den neutrale værdi 2 pr. morfem. Programmet foretrækker analyser med lille vægtsum.

 

Man kan få forklaringer på de fleste tegn og termer ved at give dem ind via [input]. Hvis man vil se hvad cifrene (0/2/4) betyder, skal man give dem i parentes: "(0)" osv. En oversigt over dem findes først i [grammatik]Højrecifre og bøjninger.

 

 

[reverse]

 

Giver man et ord ind via trykknappen [reverse], bliver det vendt om og søgt i en baglæns liste over opslagsord i OseP og Bdg:

 

qajaavoq, baglæns (/ reverse): qovaajaq

 søgte i (dobbeltklik) E looked in (double click) : a137

 

Et dobbeltklik på "a137" vil nu vise "qajaavoq" og andre opslagsord som ligner det på højre side.

 

 

[full analysis]

 

Giver man et ord via trykknappen [full analysis], tager programmet også danske orddele i betragtning. Se [vejledning]Delvis analyse.

 

Hvis programmet (stadig) ikke kan genkende alle det givne ords dele, tilføjer det "0" foran encifrede analysetal: 00, 01 osv. Analysetal som er større end 9 (09) vises så ikke.

 

Trykknappen tilføjer "--" foran det givne ord. Med et tal for allerede fundne analyser får man relations- og Rollediagrammer for de analyser, se [grammatik]Diagrammer.