Kørsel

 

Det er forklaret på hjemmesiden hvordan man får GroenOrd ind på sin computer. Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen: [input] [full articles +] [+-] [Bdg '] [analysis -] [found] [--] [right part /] [reverse v_]. Til sidst kommer: [Guide] [Grammar] [vejledning] [grammatik] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nede til højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Nedenfor følger en gennemgang af de første ni trykknapper, til og med [reverse v_].

 

 

[input]

 

Den første trykknap foroven er [input]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det grønlandske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også markere et ord i et vindue og trykke på en knap, eventuelt på en af de knapper der tilføjer et fortegn. Eller man kan pege på ordet og give det ind ved at dobbeltklikke på venstre museknap (eller ved at banke på musemåtten på en bærbar pc). Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Ved opstart har programmet tilsyneladende fået ordet "qajaavoq". I resultatvinduet står der:

 

 looked in (double click/tap) : K171 f30 O216 B77 d67

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Dobbeltklik på "K171", "O216" eller "B77" vil vise (omtrent) det sted i en ordbog hvor programmet stoppede sin søgen efter det givne ord. Ordbogen bliver vist i et nyt vindue forneden til højre, hvor man selv kan søge videre.

 

Programmet fandt det givne ord i Kr (r25,21) og OseP (i84;266 1 og 2), se [vejledning]Introduktion. Ordet betyder åbenbart '(han)  omkommer (/ er omkommet) i kajak', på grønlandsk: 'qaannakkut ajunaarpoq'.

 

"i84;266 1" betyder 1. segment af artikel nummer 266 i fil i84. Man får hele leksikonartiklen i84,266 ved at dobbeltklikke på artikelnummeret ("266") efter "i84;":

 

  OseP: (i84,266)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Dobbeltklik på "266" efter "i84," (med komma) viser derimod det område af ordbogsfilen i84 i et nyt vindue forneden til højre. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i84,266" før man dobbeltklikker på "266". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linietal for markørens position præcis = liniens nummer i filen. (Ellers er det tit større ved visning af ordbogsfiler, hvor mange artikler fylder mere end én linie på skærmen.)

 

 

[full articles +] [+-] [Bdg ']

 

Programmet husker det sidste ord som man gav det. Man får hele artikler hvis man giver ordet via trykknappen [full articles +]:

 

 looked in (double click/tap) : K171 f30 O216 s141 e98 P40 B77 d67 g295

  Kr: (r25,21)  _qajaavoq, omkommer i kajak.

  OseP: (i84,266)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

Nu har programmet søgt i nogle flere lister med ord i ordbøgernes tekst. Valg af "g295" vil vise alle forekomster af ordet i den grønlandske del af Bdg. Man får dem også hvis man giver ordet via trykknappen [Bdg ']:

 

 looked in (double click/tap) : B77 d67 g295

  Bdg: (n28;161 2)  være >forulykket i kajak * qajaavoq |

  Bdg(2): (n45;139 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;296 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

Den kantede parentes først i artiklen for "qajaavoq" fra OseP indeholder ordbogens stammeform. qajaa2 er en intransitiv (10.) verbalstamme (2). Den påfølgende krøllede parentes fortæller at stammen sandsynligvis er dannet af stammen i ordet "qajaq". "PI 319:8 qayau- +" er oplysninger fra CED = Comparative Eskimo Dictionary. "319:8" (eller dobbeltklik på "8" efter "319:") giver:

 

 looked in (double click/tap) : f13

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(CED)(2): (i84,267)  [ ] {PI 319:8 qayau- 'capsize in kayak'; cf. umiuvoq, on which this may be based by analogy}

 

Den anden artikel er en fortsættelse svarende til "+" i den første; "qajaavoq" kan være dannet af "qajaq" i analogi med "umiuvoq" af "umiaq".

 

qayau- er den foreslåede (Inuit = østeskimoiske) protoform, og 319:8 er stedet hvor den står (side:nummer på siden) i 2. udgave (2010) af CED. Man kan også vælge protoformen. Når den ender på bindestreg ("-") som her, skal man klikke på den.

 

Man kan også give termer som "PI" ind og få en kort forklaring. En samlet oversigt findes i [Guide]Abbreviations in CED.

 

Navnemåden "omkomme" er opslagsord i leksikon Bdg:

 

 looked in (double click/tap) : K143 f28 O178 B67 d62

  Bdg: (n67;296 1)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq |

 

Med et dobbeltklik på "296" efter "n67;", eller ved at give ordet via [full articles +], får man hele artiklen:

 

  Bdg: (n67,296)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq | >omkomme af kulde * qiuvoq | >omkomme> i kajak * qajaavoq

 

Giver man "omkomme" via trykknappen [Bdg '], får man alle forekomster af ordet i denne ordbog:

 

 looked in (double click/tap) : B67 d62 g241

  Bdg: (n67;296 1)  >omkomme  * ajunaarluni toquvoq |

  Bdg(2): (n45;139 4)  omkomme i >kajak * qajaavoq

  Bdg(3): (n67;296 2)  >omkomme af kulde * qiuvoq |

  Bdg(4): (n67;296 3)  >omkomme i kajak * qajaavoq

 

Giver man et ord via trykknappen [+-], viser programmet artiklerne som de er i ordbøgerne:

 

 looked in (double click/tap) : K171 f30 O216 s141 e98 P40 B77 d67 g295

  (r25,21)  * _qajaavoq, omkommer i kajak.

  (i84,266)  "qajaa 2 10.*{qajaq; PI 319:8 qayau- +} +voq . er omkommet i kajak \ has perished in a kayak * >qajauvoq: =qáinákut =ajunârpoq; _qajau%ssoqarajoqaoq, _qajau%ngajagpoq.

 

Så kan man se ordbogen P (efter den sidste "*") i den mere detaljerede gamle retskrivning. Programmet omsætter ellers opslagene i P til den nu brugte retskrivning før de vises på skærmen.

 

 

[analysis -] [found]

 

Giver man et ord ind via trykknappen [analysis -], bliver det (forsøgt) analyseret. Programmet viser nu også hvordan ordet deles i (grønlandske) stavelser. Prøv med "qajaavoq" igen:

 

qajaavoq, qa=jaa=voq (2 4 3)

 looked in (double click/tap) : K171 f30 O216 s141 e98 P40 B77 d67 g295

  OseP: (i84;266 1)  [qajaa 2 10.] {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak *

  OseP(2): (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click/tap) :  K r P g 0 5 12

 

Ordets anden stavelse har 'vægt' 2+2 = 4 fordi vokalen er lang (aa). Den tredje stavelse har 'vægt' 2+1 = 3 fordi den ender på en konsonant (q). Ordet udtales med mest tryk på den tungere anden stavelse. Når ordets stavelser er lige tunge, er der mest tryk på sidste, tredjesidste, femtesidste osv. stavelse i ordet.

 

Til sidst kommer en linie med bogstaver og tal. Man kan dobbeltklikke eller vælge via [found].

 

Valg af et bogstav viser hvad programmet har fundet i den pågældende ordbog. Giver man bogstavet med "-" foran (f.eks. via [analysis -]), vises artiklerne som de er i ordbogen. Programmet viser de første op til 40 forekomster af det givne ord i hver ordbog. Man kan også skrive et andet maksimalt antal mellem 1 og 200 foran ordet, f.eks. "10 gå".

 

Valg af "P" giver:

 

P : tekstord i Ordbogeeraq E word in the text of (Ose)P  (dobbeltklik på tal efter ';' viser hele artiklen E double click on number after ';' shows the full article)

  OseP: (i84;201 12)  [qa Naq4 qajaq] -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

 

  More (double click/tap) :  K r O g 0 5 12

 

("P" har også andre anvendelser, som man kan få vist når der ikke er fundet noget under "P" ved den seneste analyse.)

 

Valg af (tallet) "0" giver:

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

   Analysis :  qajaa/voq/  =  qajaa2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;266)  {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 5 12

 

Ordet er åbenbart verbalstammen qajaa2 med endelse for indikativ, 3. person ental. Valg af "5" viser en mere kompliceret analyse:

 

5

   Analysis :  qaja/a/voq/  =  qajaq4.u2.Poq1.€0  (indi,3e) [-u-]

  <qajaq4  navnestamme E noun stem>  OseP: (i84;201)  {PE 319:5 qayaR +} >qajaq . kajak E kayak (with a man in it) | >qaannat O kajakker, kajakmænd | >qaannat =marluk =aggerput: S der kommer to kajakmænd roende E there are two kayak men who come paddling | -#qaannap -#qaannamut -#qaannanut | >qajara =iluarsarallarlara: S lad mig først ordne min kajak! E let me first arrange my kayak | -#qaannama -#qajaaqajarpoq | -§qajakasigaqajakua | #qajapilorujussuaq #qajarsiaq | #qajarsiaaqajarsissagaluarama #qajassaa * >qajaq, t aannqajartaarpoq, #qajarsiorpoq, &qajassiaq  | >qaannat, tq | -#qaannakkut =pivoq: =qajaavoq

  <.u2  føjes til navnestamme, danner verbalstamme E is added to a noun stem, forms a verbal stem>  'er (en/et) ..' .uvoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  K r O P g 0 12

 

Stammen qajaa2 kan være qajaq4 udvidet med .u2 'være (en/et) ..'. Eller "qajaavoq" kan være "qajaq" 'kajak' med tilhænget ".uvoq" 'er ..', som man plejer at sige. Man kan give dem ind hver for sig ved at dobbeltklikke på dem. "qajaavoq" betyder dog ikke "han er en kajak"; men kajakmanden er ét med sin kajak, og det ikke mindre når han hænger død i den. Senere finder man kun kajakken.

 

Med "12" får man en endnu mere kompliceret analyse.

 

Dobbeltklik på et ord med fortegn "€"/"#"/"-#"/"§"/"-§"/"&"/"-&"/"%"/"-%" viser umiddelbart hvad der står om ordet i en anden artikel eller ordbog. Prøv, og se en nærmere forklaring i [vejledning]Ordbøgerne.

 

Man kan også give f.eks. "qajaangajappoq" ind via [analysis -]:

 

qajaangajappoq, qa=jaa=nga=jap=poq (2 4 2 3 3)

 looked in (double click/tap) : K171 f30 O216 s141 e98 P40 B77 d67 g295

  OseP: (i84;266 2)  [qajaa 2 10.] * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

 

  More (double click/tap) :  0 1 5 6 8 12

 

0 : enkleste analyse(r) E simplest analysis/analyses

   Analysis :  qajaa/ngajap/poq/  =  qajaa2.ngajak2.Poq1.€0  (indi,3e)

  <qajaa2  verbalstamme E verbal stem>  OseP: (i84;266)  {qajaq; PI 319:8 qayau- +} >qajaavoq . er omkommet i kajak E has perished in a kayak * >qajaavoq: =qaannakkut =ajunaarpoq; _qajaasoqarajoqaaq, _qajaangajappoq

  <.ngajak2  udvider verbalstamme E expands a verbal stem>  '.. næsten/omtrent' .ngajappoq

  <.Poq1  indikativ (fremsættemåde) E indicative>

  <.€0  3. person ental E 3rd person singular>

 

  More (double click/tap) :  O 1 5 6 8 12

 

(I den sidste linie med tal og bogstaver står bogstavet O og ikke tallet 0.) Ordet betyder sandsynligvis 'han var nær omkommet i kajak'.

 

 

[--]

 

Giver man et ord via denne trykknap, tager programmet også danske orddele i betragtning ved analysen. Se [vejledning]Analyse med Dansk.

 

Hvis programmet (stadig) ikke kan genkende alle det givne ords dele, tilføjer det "0" foran encifrede analysetal: 00, 01 osv. Analysetal som er større end 9 (09) vises så ikke.

 

Med et tal for allerede fundne analyser får man relations- og Rollediagrammer for de analyser, se [grammatik]Diagrammer.

 

 

[right part /]

 

I "qajaavoq" har .uvoq fået formen "avoq". Hvis man ikke kan huske standardformen .uvoq, kan man give "avoq" ind via trykknappen [right part /] og få forskellige bud på hvad det kan være:

 

 looked in (double click/tap) : O7

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP: (i137,15)  [/a i2 3:10..(T)i] (2) {-a/}  /avoq : .(T)ivoq '.. (nogen/noget)'

  <føjes til verbalstamme E is added to a verbal stem>  OseP(2): (i146,156)  [/a 2 10..ja] (2) {-i/}  /avoq : .javoq 'er tilbøjelig til at .., .. let'

  <føjes til ord eller navnestamme E is added to a word or a noun stem>  OseP(3): (i156,176)  [/a 2 10..u] (0/4) {-a/}  /avoq : .uvoq 'er (en/et) ..'

 

Den tredje artikel siger at "avoq" efter a (: {-a/}) kan være .uvoq . Den første artikel foreslår det "halvtransitive" tilhæng .(T)ivoq , men det føjes til en verbalstamme med Objekt (som det undertrykker). (Vi har faktisk .(T)ivoq i den endnu mere komplicerede analyse af "qajaavoq" som man får med "12".)

 

"10." betyder intransitiv, dvs. uden Objekt. "3:" angiver en 'vægt' 3 i stedet for den neutrale værdi 2 pr. morfem. Programmet foretrækker analyser med lille vægtsum.

 

Man kan få forklaringer på de fleste tegn og termer ved at give dem ind via [input]. Hvis man vil se hvad cifrene (0/2/4) betyder, skal man give dem i parentes: "(0)" osv. En oversigt over dem findes først i [grammatik]Højrecifre og bøjninger.

 

 

[reverse v_]

 

Giver man et ord ind via trykknappen [reverse v_], bliver det vendt om og søgt i en baglæns liste over opslagsord i OseP og Bdg:

 

qajaavoq, baglæns (/ reverse): qovaajaq

 looked in (double click/tap) : a138

 

Et dobbeltklik på "a138" vil nu vise "qajaavoq" og andre opslagsord som ligner det på højre side.