GroenOrd eller/or Grønlændernes Ord

The Words of West Greenlandic (Eskimo)

(Kalaallit Oqaasii)

IMG_6222  (English text below)

Grønlændernes Ord er en elektronisk udgave af seks grønlandske ordbøger (1871-1997+), i form af et program GroenOrd til pc (Windows 98 eller alt nyere) som slår grønlandske og danske ord i de ni ordbøger på billedet (nr. 2 og 4-5 er kun delvis med).

Tidligere udgaver af GroenOrd kom på en cd-rom i 2008 og (som De Grønlandske Ordbøger) i 2012. De fås stadig i boghandelen, men ingen bruger åbenbart den teknik mere. Grønlændernes Ord kan overføres (downloades) ved et klik her på GroenOrd. Når man åbner den overførte fil, dannes der en mappe GroenOrd med program GroenOrd og ordbøgerne. Det hele fylder mindre end 27 MB. Med et højreklik kan du oprette en genvej til GroenOrd, og bagefter kan du med musen trække genvejen ud på skrivebordet.

Der er udførlig vejledning og en kort grønlandsk grammatik med. De to første kapitler af [vejledning] hedder Introduktion og Kørsel.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en del som ikke står i de to nyeste (nr. 4 og 6); Grønlændernes Ord fremlægger det hele i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med nyere oplysninger (fra nr. 5) om ordenes slægtskab. Ordbøgerne findes både i en alfabetisk version og i en version der er ordnet efter grønlandske stammer, så at man bedre kan studere ordforrådet i sammenhæng. I nr. 9 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter til ny før opslaget vises på skærmen.

Programmet kan også slå det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 200 forekomster af ordet i teksten i ordbøgerne nr. 3 og 6-9. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord. Begge sprog har rigtig mange sammensatte ordformer og danner let nye. I moderne sprog tager man tit et dansk ord og udvider det med noget grønlandsk; det kan programmet også analysere fuldt ud.

Et eksempel er ordbogeeraq ’lille ordbog’, navnet på Jonathan Petersens retskrivningsordbog mm. (nr. 9). Dansk ord/bog er en sammensætning (compound) af navneordene ord og bog;  grønlandsk har lånt det som navneordet ordbogi og dannet ordboge/eraq ved afledning med tilhænget .Araq ’lille ..’. Dansk skriv/ning er tilsvarende en afledning af (verbal)stammen i skriv/e; ret/skrivning og retskrivning/s/ordbog er compounds. Grønlandsk danner ikke compounds - eller kun i nogle få tilfælde efter dansk mønster. Til gengæld har grønlandsk mange flere afledninger og bøjningsendelser; men det er ganske logisk og regelmæssigt.

Der findes nogle grønlandske sprogværktøjer på www.oqaasileriffik.gl. Ordbog nr. 4 og 6 findes også på forlagets hjemmeside (www.ilinniusiorfik.gl/oqaatsit) med elektronisk opslag, og de kan downloades som apps. Grønlændernes Ord med GroenOrd viser også de ældre ordbøger og kombinerer dem med ordanalyse.

Kommentarer og forslag til forbedringer er yderst velkomne.

Et tilsvarende finsk  program er også på trapperne.

 

 

 

The Words of West Greenlandic (Eskimo) is an electronic version of six Greenlandic dictionaries (1871-1997+), in the form of a programme GroenOrd which enables a PC (Windows 98 or any newer) to look up a given word in the nine dictionaries on the picture above (nos. 2 and 4-5 are only included in part).

Earlier editions of GroenOrd were published on a CD-ROM in 2008 and (as The West Greenlandic [Eskimo] Dictionaries) in 2012; they can still be obtained from the booksellers, but nobody seems to use that technique any more. The Words of West Greenlandic (Eskimo) can be downloaded with a click on GroenOrd here. If you open the downloaded file, a folder GroenOrd with the programme GroenOrd and the dictionaries will be created. It occupies less than 27 MB. With a click on the right mouse button you may create a short cut to GroenOrd, and with the mouse you may afterwards pull the short cut out on the desktop.

An elaborate Guide and a short Greenlandic Grammar are included. The first two chapters of the [Guide] are Introduction and How to use the programme.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 8 (1927) is Greenlandic-English and no. 9 (1951) is purely Greenlandic. From no. 5 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms and other information relevant for Greenlandic. A list of the English words in no. 8 makes it possible to use the programme as a primitive English-Greenlandic dictionary as well.

The programme can also find the meaningful parts (i.e. morphemes) of a given Greenlandic (and/or Danish) word. With this facility it is possible to infer the meaning of almost any such word form, even if it is not in the dictionaries.

Comments and suggestions for improvement are extremely welcome.

A similar Finnish programme is also forthcoming.

 

Henrik Aagesen, Stockholmsgade 53, 3rd floor; DK-2100 København Ø, Denmark.

henrik@groenord.dk

Updated 09.11.2016.