GroenOrd eller/or Grønlændernes Ord

The Words of West Greenlandic (Eskimo)

(Kalaallit Oqaasii)

   (English text below)

Grønlændernes Ord er en elektronisk udgave af seks grønlandske ordbøger (1871-1997+), i form af et program GroenOrd til pc (Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 10). Programmet slår forelagte grønlandske og danske ord op i ordbøgerne på billedet (nr. 2 og 4-5 er dog kun delvis med).

Grønlændernes Ord kan overføres (downloades) ved et klik her på Groen. Man overfører en komprimeret fil Groen.exe og insisterer på at køre den (’extract’); så dannes der en mappe GroenOrd med programmet og ordbøgerne. Man skal insistere, men her er ingen skadelige filer. Med et klik på højre museknap kan man lægge en genvej til programmet ud på skrivebordet.

Der er udførlig vejledning og en kort grønlandsk grammatik med. De to første kapitler af [vejledning] hedder Introduktion og Kørsel.

De ældre grønlandske ordbøger indeholder en del som ikke står i de to nyeste (nr. 4 og 6); Grønlændernes Ord fremlægger det i nuværende grønlandsk retskrivning og suppleret med nyere oplysninger (fra nr. 5) om ordenes slægtskab. Ordbøgerne fra grønlandsk findes både i en alfabetisk version og i en version der er ordnet efter stammer, så at man bedre kan studere ordforrådet i sammenhæng. I nr. 9 har jeg beholdt den mere detaljerede gamle retskrivning, men programmet omsætter til ny før opslaget vises på skærmen.

Programmet kan også slå det givne ord op i lister over ord i ordbøgernes tekst. Det kan finde de første indtil 200 forekomster af ordet i teksten i ordbøgerne nr. 3 og 6-9. Og ved analyse kan programmet finde delene i næsten ethvert tænkeligt grønlandsk eller dansk ord. Begge sprog har rigtig mange sammensatte ordformer og danner let nye. I moderne sprog tager man tit et dansk ord og udvider det med noget grønlandsk; det kan programmet også analysere fuldt ud.

Et eksempel er ordbogeeraq ’lille ordbog’, navnet på Jonathan Petersens retskrivningsordbog mm. (nr. 9). Dansk ord/bog er en sammensætning (compound) af navneordene ord og bog;  grønlandsk har lånt det som navneordet ordbogi og dannet ordboge/eraq ved afledning med tilhænget .Araq ’lille ..’. Dansk skriv/ning er tilsvarende en afledning af (verbal)stammen i skriv/e; ret/skrivning og retskrivning/s/ordbog er compounds. Grønlandsk danner ikke compounds - eller kun i nogle få tilfælde efter dansk mønster. Til gengæld har grønlandsk mange flere afledninger og bøjningsendelser; men det er ganske logisk og regelmæssigt.

Der findes nogle grønlandske sprogværktøjer på www.oqaasileriffik.gl. Ordbog nr. 4 og 6 findes også på forlagets hjemmeside (www.ilinniusiorfik.gl/oqaatsit) med elektronisk opslag, og de kan downloades som apps. Grønlændernes Ord med GroenOrd viser også de ældre ordbøger og kombinerer dem med ordanalyse.

Kommentarer og forslag til forbedringer er yderst velkomne.

En forbedret ny udgave er på trapperne. Og med et klik på Suomi her kan man nu downloade en foreløbig udgave af et lignende finsk program SuomiTan.

 

 

 

The Words of West Greenlandic (Eskimo) is an electronic version of six Greenlandic dictionaries (1871-1997+), in the form of a programme GroenOrd for PC (Windows 98 or any newer, including Windows 10). The programme will look up a given word in the dictionaries on the picture above (nos. 2 and 4-5 are only included in part).

The Words of West Greenlandic (Eskimo) can be downloaded with a click on Groen here. You download a compressed file Groen.exe and insist on running it (‘extract’); then a folder GroenOrd with the programme and dictionaries will be created. You have to insist, but no harmful files are included. With a click on the right mouse button you may place a short cut to the programme on the desktop.

An elaborate Guide and a short Greenlandic Grammar are included. The first two chapters of the [Guide] are Introduction and How to use the programme.

Most of the shown dictionaries are between Greenlandic and Danish, but no. 8 (1927) is Greenlandic-English and no. 9 (1951) is purely Greenlandic. From no. 5 (2010, in English) I have cited all the Eskimo proto-forms and other information relevant for Greenlandic. A list of the English words in no. 8 makes it possible to use the programme as a primitive English-Greenlandic dictionary as well.

The programme can also find the meaningful parts (i.e. morphemes) of a given Greenlandic (and/or Danish) word. With this facility it is possible to infer the meaning of almost any such word form, even if it is not in the dictionaries.

Comments and suggestions for improvement are most welcome.

An improved version of the programme is forthcoming. And with a click on Suomi you may now download the preliminary version of a similar Finnish programme SuomiTan.

 

Henrik Aagesen

henrik@groenord.dk

Updated  24.11.2018